• Een van de varianten in het alternatieve plan van de belangenvereniging Kerkbuurt-Oost.

Kerkbuurt-Oost kiest letterlijk voor middenweg

SLIEDRECHT Belangenvereniging Kerkbuurt-Oost (BKO) heeft de gemeente een alternatief aangeboden voor de herinrichting van het meest oostelijke stukje Sliedrechtse winkelpromenade. Daarbij stelt BKO voor de verkeerspoller op te schuiven naar Vermaas en een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Gantelweg en de Kerkbuurt. Deze weg zou ten westen óf ten oosten van het te realiseren appartementencomplex Kerkbuurt 12-18 moeten komen te liggen.

Met het alternatief gaat de belangvereniging dus akkoord met autoverkeer op Kerkbuurt-Oost maar niét tot de Waterkeringweg, zoals het college van B&W wil. De BKO stelt - letterlijk - een middenweg voor. Een nieuwe weg tussen de Kerkbuurt en de Gantelweg. De BKO heeft vier varianten van het alternatieve plan gemaakt. In alle vier staat de verkeerspoller bij Vermaas. In twee varianten ligt de weg ten oosten van het nieuwe appartementencomplex en in twee ten westen. In drie van de vier varianten is de nieuwe weg eenrichtingsverkeer. De aanleg van de weg zou ten koste gaan van de oppervlakte van het appartementencomplex, dat dus vierkante meters moet inleveren.

De varianten verschillen verder enigszins van elkaar qua inrichting van het stuk Kerkbuurt-Oost tot Vermaas. Het gaat dan met name om het aantal nieuwe parkeerplaatsen, een nieuwe groenstrook ter hoogte van de Zoutstoep en verschillende entrees voor het appartementencomplex. In alle varianten is het kunstwerk Groot Nieuws (in de Sliedrechtse volksmond de Toeter) bij de entree geplaatst. Het huidige kunstwerk De Waterlelie verdwijnt in het plan.

,,Geen van de varianten zal perfect zijn maar we hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een oplossing", schrijft de BKO in haar brief aan het college en de gemeenteraad.