'Keuzevrijheid niet aan de orde'

SLIEDRECHT Bij maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is keuzevrijheid voor cliënten niet aan de orde. Reden hiervoor is dat dat deze maatregelen door een rechter worden opgelegd.

Dat schrijft het college naar de gemeenteraad na vragen van de SGP-CU. Die fractie uitte haar zorgen over het terugtrekken van de William Schrikker Groep en Leger des Heils omdat zij deze zorg niet kostendekkend konden verlenen. Daardoor bleef er in de regio Zuid-Holland Zuid slechts een andere partij over die deze zorg verleende: Jeugdbescherming West.

Inmiddels is er met de William Schrikker Groep en Leger des Heils een akkoord bereikt voor 2018 en 2019. Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland, die zich namens de 17 gemeenten in de regio bezighoudt met de uitvoering van de jeugdzorg, betaalt 90 euro per kind per paar extra.

Aan de hand van een landelijk onderzoek naar de kostprijs voor jeugdhulp, waarvan de resultaten in de eerste helft van 2018 worden verwacht, worden nieuwe afspraken gemaakt.