• Tablis Wonen

Kleinere nieuwbouwwoningen in Staatsliedenbuurt

SLIEDRECHT Na vijf jaar planvorming, overleg met bewoners en presentaties aan de gemeenteraad breekt het moment aan dat de Staatsliedenbuurt daadwerkelijk op de schop gaat. ,,We hebben het onderhoud aan de duplexwoningen in de Dr. Schaepmanstraat (aan de oostzijde) bewust naar voren geschoven - dit voeren we nu al uit - om te laten zien dat we ook met de fysieke herstructurering van start willen gaan. We willen doorpakken."

 

door Erik de Bruin

Krachtige woorden van Gerald Kas, de projectleider. Hij praatte de gemeenteraad dinsdagavond bij over de laatste stand van zaken. Welke puntjes heeft Tablis Wonen nog op de i gezet? De oren spitsten toen hij over de voorlopige huurprijzen sprak. Wie in een appartement gaat wonen, betaalt circa 625 euro per maand. Bewoners van een beneden-boven- ofwel duplexwoning dienen rekening te houden met een huurprijs van 490 euro. Qua nieuwbouw zijn dit de enige twee woonvormen. ,,Er zouden aanvankelijk ook negentien eengezinswoningen worden gebouwd, maar die hebben we vervangen voor 39 beneden-bovenhuizen omdat er vraag is naar meer kleine en betaalbare woningen. Om die reden bouwen we ook 77 kleinere appartementen in plaats van de 56 die we eerst hadden ingetekend."

 

De meeste appartementen zijn gesitueerd in de Savornin Lohmanlaan aan de westzijde. Stedenbouwkundige Piet Kalsbeek gaf aan dat er ook aan de andere kant van de weg parkeerplaatsen worden aangelegd. ,,Tussen de bomen in. Die hoeven dus niet weg, maar misschien gebeurt dit toch omdat ze niet gezond zijn." ,,Dat er dan nieuwe bomen terugkomen, is evident", reageerde hij op een opmerking van Anton van Rees van de PvdA, die daar twijfels over heeft. Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) stipte aan dat  er per saldo negentig sociale huurwoningen verdwijnen. Roelant Bijderwieden (VVD) ging in op de woningen die worden gerenoveerd. Hij vroeg zich af wat de levensduur is na renovatie. ,,In principe vijftig jaar, maar dat wegen we nog af." Datzelfde geldt voor de huurverhoging, die aanvankelijk 56 euro per maand zou bedragen, maar dat wordt verminderd, zo vertelde Kas, en misschien blijft het wel gelijk. De rotonde bij de Savornin Lohmanlaan (hier stelde Bijderwieden een vraag over aan wethouder Aldrik Dijkstra) wordt nog altijd noodzakelijk gevonden.

De nieuwe Staatsliedenbuurt is medio 2020 gereed. Fase 1 start in het eerste kwartaal van 2017.