• Lintje R. Jansen, KO

    Richard van Hoek Fotografie

Koninklijke onderscheiding voor actieve Sliedrechter

SLIEDRECHT Loco-burgemeester Hans Tanis reikte zaterdag 2 december een Koninklijke onderscheiding uit aan dhr. R.M. Jansen vanwege zijn jarenlange inzet en bijzondere verdiensten voor Muziekvereniging Crescendo. De heer Jansen is dit jaar 25 jaar vrijwilliger bij Muziekvereniging Crescendo en wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit jaar bestaat Muziekvereniging Crescendo 125 jaar. Op 2 december werd een jubileumconcert gehouden om het jubileum van de vereniging te vieren.

Vanaf 1992 heeft de heer Jansen zich als (algemeen) bestuurslid, resp. voorzitter van Crescendo zich ingezet voor Crescendo. Als voorzitter pakte betrokkene organisatorische zaken vaak zelf op, zoals de productie van concerten met geluid- en lichtinstallaties, externe deelnemers, promotie en financiering. Binnen het A-orkest is de heer Jansen lange tijd het eerste aanspreekpunt geweest, zowel voor de muzikanten als voor de dirigent. Daarna werd hij voorzitter van de coördinatorcommissie van het A-orkest. Als algemeen bestuurslid is betrokkene mentor en coach voor de bestuursleden. Verder heeft hij zich ingezet voor de verbouwing van het pand. Hij stuurde de aannemer en binnenhuisarchitect aan en verrichte kluswerkzaamheden. Sinds 1994 is de heer Jansen ook voorzitter van Muziekschool Crescendo. De muziekschool van Crescendo is een apart orgaan met een eigen voorzitter.  Onder zijn leiding vallen ongeveer zeventien professionele docenten en twee commissies: de muziekschoolcommissie en de muziekschoolwerkgroep. De eerste commissie zorgt voor alle praktische zaken binnen de muziekschool, zoals het registreren van nieuwe leerlingen. De werkgroep zorgt voor de evenementen binnen de muziekschool, zoals het jaarlijkse solisten- en ensembleconcours. Betrokkene onderhoudt de contacten met de gemeente en de landelijke inspectieorganen die de kwaliteit van de opleiding en examens bewaken. Verder houdt hij zich onder andere bezig met het aannemen van de docenten en het coördineren van hun taken en werkzaamheden en het werven, aansturen en motiveren van de vrijwilligers. Enige tijd geleden heeft hij aangegeven te willen stoppen met zijn vrijwilligerswerk. Inmiddels is er een vervanger voor hem gevonden. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar al zijn taken zijn overgedragen.