• Lintje voor Dhr. van Bakel

    Richard van Hoek Fotografie

Koninklijke Onderscheiding voor apotheker

SLIEDRECHT Burgemeester Bram van Hemmen heeft maandag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer P.J.T.T.M. van Bakel. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Bakel ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn zeer actieve inzet, toewijding en initiatieven voor de verbetering van de patiënten- en gezondheidszorg en voor zijn langdurige betrokkenheid en verdiensten voor de medische en farmaceutische wereld met internationale navolging. De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in het Raadhuis aan het Dr. Langeveldplein in Sliedrecht.

Van Bakel is sinds 1985 apotheker in Sliedrecht. Hij was medeoprichter van het Medisch Centrum Thorbecke, een ultramodern gezondheidscentrum. Ook was Van Bakel initiatiefnemer voor robotuitgifte van medicatie, een uniek landelijk initiatief met internationale navolging. Daarnaast is hij uitvinder van de medicijndoseersystematiek 'Baxter'. Hierbij wordt medicatie per dag verpakt. Dit is nu standaard in Nederland.

Van Bakel heeft zich in diverse functies verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zo is hij vanaf 1996 in verschillende functies actief voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Hij heeft in KNMP-verband in 2002 en 2011 innovatieprijzen ontvangen. Naast genoemde activiteiten zet Van Bakel zich lokaal in als voorzitter van de Ondernemersvereniging Burg. Winklerplein en is hij lid van de Stuurgroep en Projectgroep 'Ontwikkeling Burg. Winklerplein'.

Van Bakel ontvangt de onderscheiding ter gelegenheid van de viering van zijn 30-jarig jubileum als apotheker op 1 maart 2015. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.