Kritische vragen over PFOA-emissies DuPont

SLIEDRECHT 'Sliedrecht neemt geen genoegen met antwoorden provincie over PFOA-emissies DuPont'. Dit staat boven de informatiebrief die het college van burgemeester en wethouders recent naar de gemeenteraad heeft verstuurd en die als ingekomen stuk is toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 27 oktober.

Erik de Bruin

De memo die de gemeente begin deze maand heeft gekregen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is, zo stelt de gemeente, verre van duidelijk. ,,Het roept meer vragen op dan antwoorden. We hebben de provincie een brief geschreven waarin we onze zorgen uiten over mogelijke gezondheidsrisico's voor de inwoners van Sliedrecht", schrijft het gemeentebestuur. Gedeputeerde Staten worden verzocht binnen vier weken antwoord te geven op de veertien gestelde vragen en een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren met daaraan gekoppeld een risico-inschatting van de mogelijke effecten van de emissies van alle (verdacht) kankerverwekkende stoffen.

Meer over dit onderwerp in Het Kompas Sliedrecht van donderdag 22 oktober.

Label:

DuPont