• SGP-ChristenUnie

Leden en fractie SGP-ChristenUnie in gesprek over het verkiezingsprogramma

SLIEDRECHT Leden van de SGP en ChristenUnie in Sliedrecht waren maandag 18 september uitgenodigd om in gesprek te gaan over het verkiezingsprogramma 2018-2022.

 

Het afgelopen half jaar heeft de programmacommissie het concept van het verkiezingsprogramma 'Geloven in Sliedrecht!' opgesteld. Op de inloopavond werd dit programma door de fractie toelicht.

Kern van het programma is de visie die de fractie heeft op de overheid. De SGP-ChristenUnie meent: ,, We zijn een christelijke fractie die de overheid ziet als dienares van God. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is veel-, zo niet allesomvattend. Vanuit de liefde naar de naaste kun je aan de slag. Ga je zorgen. Zorgen voor het leven, zorgen voor de aarde en zorgen voor elkaar."

 

Vanuit de visie op het invullen van liefhebben heeft de SGP-ChristenUnie de thema's 'zorgen voor het leven', 'zorgen voor de aarde' en 'zorgen voor elkaar' als hoofdthema's vastgesteld. Zde stelt: ,,Het geloof is de basis van waaruit je politiek bedrijft en hoe je naar mensen en de schepping kijkt. Van daar uit is er ook hoop, dat wij door ons geloof in Christus mogen hebben op de toekomst. En tenslotte doen we het uit liefde die zich veelomvattend laat vatten in participatie."

 

De komende weken zal de fractie de aanvullingen van de leden verwerken in het definitieve programma. Medio oktober zal het definitieve verkiezingsprogramma door de leden van de SGP en de ChristenUnie worden vastgesteld.