• Archief BDUmedia

Leden gezocht voor Adviesraad Sociaal Domein

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht zoekt leden voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviesraad is de opvolger van de Wmo-adviesraad en geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het sociale domein: van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en Jeugd.

Op dit moment is er een Wmo-adviesraad die het college van B&W adviseert over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 2015 is de gemeente Sliedrecht ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdhulp. Dit is een mooie aanleiding om ook de burger- en cliëntenparticipatie opnieuw goed te regelen. Daarom wordt er een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld, als opvolger van de Wmo-adviesraad. De adviesraad wil met haar adviezen eraan bijdragen dat iedere inwoner van Sliedrecht zo goed als mogelijk mee kan doen.

De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en zijn alert op knelpunten.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers, die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het sociale domein spelen.

Belangstelling? Kijk dan voor meer informatie op: www.sliedrecht.nl.