Leger des Heils zoekt collectanten

SLIEDRECHT Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Sliedrecht voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Aanmelden kan via www.legerdesheils.nl/collecte