• Richard van Hoek

Lintjesregen in Sliedrecht

SLIEDRECHT Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op woensdag 26 april ontvingen negen Sliedrechters een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Bram van Hemmen speldde deze onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in zalencentrum De Lockhorst.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Henk ten Brinke: vrijwilliger Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht, medewerker en voorzitter college van kerkrentmeesters en ouderling.

Bert van Gils: bestuurslid en tuinbeheerder R.K.-Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand, jeugdleider Wilhelmus' Muziekkorpsen Sliedrecht, werkgroeplid Stichting Stedenband Sliedrecht- Orãştie en chauffeur bij Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard.

Dick de Jong: vrijwilliger Gereformeerde Kerk Molenwaard resp. Sliedrecht, lid van het college van kerkrentmeesters, penningmeester, (hulp)koster, medeoprichter en penningmeester Protestants Christelijke Ouderenbond afdeling Graafstroom, secretaris Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel Sliedrecht en voorzitter Vereniging van Eigenaren appartementencomplex Rembrandtlaan/Prof. Lorentzlaan.

Catharina Maria Kok-van Winden: diverse vrijwilligersfuncties en mantelzorger bij de R.K.-Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand, vrijwilliger en voorzitter Omnisportvereniging SNA Graafstroom, vrijwilliger peuterspeelzaal 't Blassekeijndje, vrijwilliger Stichting Kinderopvang Sliedrecht, vrijwilliger, voorzitter ouderraad en lid medezeggenschapsraad CB Anne de Vries, vrijwilliger bij Nederlands Hervormde Kerk en vrijwilliger bij muziekvereniging Crescendo.

Adriaan Pot: voorzitter personeelsvereniging Westnederland, voorzitter ruitervereniging Hagos, voorzitter van het bestuur van de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel, voorzitter van de Adviescommissie Verkeer en lid van de Vervoers Coördinatie Commissie Kamer van Koophandel Zuid Holland, lid, secretaris en voorzitter Sociëteit Amicitia Dordrecht, voorzitter Amicitia Beleggingsstudie Club van Sociëteit Amicitia, voorzitter VVD Sliedrecht, mede oprichter en voorzitter Vereniging Sociëteit Heerenverdriet Gorinchem, voorzitter Stichting Stedenband Sliedrecht-Orãştie en voorzitter Oranjevereniging Sliedrecht.

Grietje Schreuder-van de Beek: diverse vrijwilligersfuncties Badmintonvereniging Shuttle Up en medeorganisator Scootmobieltocht Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.

Neeltje de Groot: Heilsoldaat van het Leger des Heils en mantelzorger van een vriendin. Gezien de uitvoering van haar activiteiten in Gorinchem vindt de uitreiking aldaar plaats door de burgemeester van Gorinchem.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Wim Dunsbergen: Zwaarwegende bestuurlijke verantwoordelijkheid als directeur-bestuurder VCOS, hier was hij de vertegenwoordiging naar de lokale overheid en daarbuiten. Daarnaast was hij aanspreekpunt bij de ontwikkeling van de brede school en de stuwende kracht voor de nieuwbouw schoollocatie in Baanhoek-West en realiseerde hij onderwijssamenwerkingsverbanden buiten Sliedrecht. Verder was de heer Dunsbergen voorzitter van Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten Sliedrecht, voorzitter Omnisportvereniging Sport en Vriendschap (thans Synergos), voorzitter visitatiecommissie Diploma Christelijk Basisonderwijs, ouderling en voorzitter wijkkerkenraad 1 en voorzitter van de Algemene Kerkenraad, voorzitter van het Regionaal Educatief Overleg Drechtsteden, lid van de Adviesraad Stichting CITO, voorzitter van het Zorg-Adviesteam Sliedrecht, lid van het Kernteam Centrum van Jeugd en Gezin Sliedrecht, lid gemeenteraad en adviseur CDA Sliedrecht, voorzitter CDA-fractie Drechtraad en voorzitter Platform Vluchtelingenopvang Sliedrecht.

Adrie Stuij: Als manager en interim-directeur van Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Bakker Group en Bakker Repair bracht hij diverse projecten tot een succes (o.a. begeleiding en inlijving overname Verhoef Elektrotechniek en ETIB). Hij zette de medewerkers daarbij op de eerste plaats zette. Daarnaast initiator en ontwikkelaar van Onderwijs Leerbedrijf en Opleidingscentrum voor de Bakker Group waarmee hij een grote bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Daarnaast is de heer Stuij vertegenwoordiger in diverse brancheorganisaties, bestuurslid en vrijwilliger UNETO-VNI Zuid-Holland (hierbij heeft hij vanuit de regio aanzet gegeven tot de invoering van het excellente leerbedrijf hetgeen wat leren in de praktijk op een hoger niveau heeft gebracht), voorzitter Beleidsadviescommissie en lid Algemeen Bestuur UNETO-VNI, voorzitter Stichting Sliedrecht Bruist, penningmeester Vereniging Sliedrechtse Ondernemers, bestuurslid en organisator werkgroep Wereldlichtjesdag Sliedrecht, bestuurslid Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht en Omgeving voor het Griendencollege en bestuurslid Stichting Baggerfestival Sliedrecht.

OPGEVEN De onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling. Tot uiterlijk 23 juni 2017 kunnen personen worden voordragen bij de burgemeester van Sliedrecht voor de lintjesregen van 2018. Het aanvraagformulier is op te vragen bij mevrouw M. Visscher van de gemeente Sliedrecht, via tel 0184-495 816 of e-mail: m.visscher@sliedrecht.nl. Het aanvraagformulier is ook te downloaden op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.