Lokaal Regionaal Rivierenland trapt campagne af

REGIO - Waterschapspartij Lokaal Regionaal Rivierenland start de aanloop naar de verkiezing voor het Waterschapsbestuur. In maart 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats waaraan ook politieke partijen deel kunnen nemen. Lokaal Rivierenland doet ook nu weer mee. Met succes heeft Lokaal Rivierenland aan vorige verkiezingen deelgenomen: drie leden van Lokaal Rivierenland zijn gekozen in het algemeen bestuur, en dat kan veel beter. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de belangen van de inwoners van Rivierenland beter behartigd moeten worden. Het waterschap moet de kerntaken uitvoeren. Zorgen dat de dijken op hun taak berekend zijn, belanghebbenden die meer willen mee laten betalen. Geen contracten afsluiten met derden (onder andere provincies) niet behorende tot de kerntaken, en overleggen met gemeenten om te komen tot overdracht van het wegbeheer van WSRL naar gemeenten. Ook geen investeringen doen zoals nu besloten is waarvan niet van duidelijk is dat het bijdraagt tot veiliger wonen. De kosten worden zo niet onnodig verhoogd.Lokaal Rivierenland start de verkiezing dan ook met de leus 'Het roer moet om!'. Zonder afbreuk te doen aan veilig wonen in Rivierenland wordt aan een efficiëntere organisatie gewerkt waarbij de lasten voor de burger niet onnodig verhoogd worden. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk gekozen voor lokale partijen, zij staan dichtbij de kiezer. Lokale partijen staan dan ook aan de basis van Lokaal/Regionaal Rivierenland (LRR). Lokaal Rivierenland beslaat het totale gebied van Waterschap Rivierenland welke loopt vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk tussen de grote rivieren. Lokaal Rivierenland wil zich dan ook sterk maken voor de belangen van alle burgers als het om Waterschapszaken gaat.