Longpunt over 'Omgaan met beperkingen'

DORDRECHT - Longpunt Dordrecht e.o. houdt maandag 12 januari weer een bijeenkomst voor mensen met een chronische longaandoening en hun partners of mantelzorgers. Het samenzijn duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). Het thema in de Grand Salon van Verpleeghuis 'Crabbehoff' (Groen van Prinstererweg 38, Dordrecht) is ditmaal: 'Accepteren of aanpassen? Omgaan met beperkingen'. Revalidatiecentrum Revant, expertisecentrum longrevalidatie uit Breda gaat dit onderwerp bespreekbaar maken. Gratis toegang. Vriendelijk verzoek om geen luchtjes te dragen, omdat dit voor sommige longpatiënten heel bezwaarlijk is.