• Erik de Bruin

Maatregelen Kerkbuurt baren zorgen

SLIEDRECHT De Kerkbuurt-Oost houdt de gemoederen weer danig bezig. Het veelbesproken en betwiste plan om dit deel van de winkelstraat autotoegankelijk te maken zou wel eens op korte termijn ten uitvoer kunnen worden gebracht. Dat vrezen belanghebbenden, die in afwachting zijn welk advies het college heeft gekregen na de hoorzittingen die in juni en juli plaatsvonden.

Door Erik de Bruin

Op het gemeentekantoor. De onafhankelijke commissie Bezwaarschriften hoorde zowel de kritiek van de bezwaarmakers als het relaas van de gemeente aan. ,,We hebben daar een goed gevoel aan overgehouden", aldus Anne de Vries, die aangeeft dat hij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de gemeente in het ongelijk is gesteld. ,,Waarom duurt het anders zo lang? Als het positief was uitgevallen, was dat al lang naar buiten gebracht." ,,We moeten geduld opbrengen", zegt Dik Bakker. ,,Dat doen we ook. Wat ons wel zorgen baart is dat B&W het advies naast zich neer kan leggen. Omdat er geen sprake meer is van de aanleg van twee verkeersbanen en er dus in feite vrijwel niets veranderd hoeft te worden, kan het zomaar gebeuren dat er volgende week al auto's langs onze winkels en huizen rijden."

PLANTENBAKKEN Het Kompas sprak met beide heren, die als omwonende en winkelier (De Vries benadrukt dat hij niet meer de ondernemersvereniging voorzit, maar de verdere strijd op persoonlijke titel aanbindt) het voortouw namen en nemen, daags nadat het college zich over het advies had gebogen. Hun vrees blijkt ongegrond. In die zin dat het gemeentebestuur er nog niet over uit is en ook nog niets loslaat over wat de bezwarencommissie heeft geoordeeld. Het stuit Bakker en De Vries, beiden betrokken bij de belangenvereniging Kerkbuurt-Oost, tegen de borst dat er al fysieke maatregelen zijn genomen. ,,Zoals de aanleg van een trottoir bij de Waterkeringweg en de plantenbakken die overal op de Kerkbuurt zijn geplaatst. Bedoeld ter verfraaiing, maar de twee grote bakken in dit deel beogen met name een snelheidsremmend effect."

WONINGBOUW] ,,Waarom zo'n haast? Een fatale termijn ofwel een absolute noodzaak is er niet. Of heeft de projectontwikkelaar geen tijd meer?", vraagt De Vries zich sceptisch af. Hij doelt op de vergunde bouw van een appartementencomplex op de plek waar vroeger 't Geveltje stond. ,,Daar is groen licht voor, maar omdat er vier woningen bijkomen, zal er opnieuw over besloten moeten worden. De procedure moet worden overgedaan en daar streven we ook naar wat betreft het autotoegankelijk maken. Desnoods stappen we naar de Raad van State. In december, na het voor ons negatieve raadsbesluit (er werd nipt ingestemd), zeiden we dat al." ,,Of we nu sterker denken te staan? Ja, zeker gezien het verloop van de hoorzittingen. De politie heeft een negatief advies uitgebracht. Het is niet verkeersveilig in te richten. Vandaar dat het eigenlijk nagenoeg blijft zoals het is." Bakker: ,,De poller verplaatsen, verkeersborden, plantenbakken, een trottoir (wat beide al is gebeurd) en klaar is de gemeente. Maar wat blijft er dan over van het raadsvoorstel om ook dit deel van de winkelstraat aantrekkelijker te maken? Faciliteer je dan niet gewoon voor woningbouw? Wat wij altijd hebben geroepen, maar nooit mochten zeggen. Hoezo de auto uit en snel even binnenstappen bij de bakker of groenteboer? Er zijn niet eens parkeerplaatsen ingetekend. We zijn omgeven met vraagtekens."

'URGENT PROJECT' Gevraagd naar een reactie laat wethouder Len van Rekom weten dat de gemeente alles zorgvuldig wil afwegen. ,,Daarom vergt het meer tijd. We hebben de belangenvereniging daar netjes over geïnformeerd." Hij zegt het te betreuren 'dat er veel onjuistheden en suggestieve opmerkingen naar voren worden gebracht.' ,,Er ligt wél een positief advies van de politie. We blijven het herhalen: het is niet voor woningbouw, maar om de wandelpromenade te verkorten. Er komen wél parkeerplaatsen bij in Kerkbuurt-Oost. De bouw van appartementen heeft niets van doen met het autotoegankelijk maken. We betreuren het dan ook dat dit mooie bouwproject weer onterecht wordt vertraagd. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat doen we liever in overleg met de belangenvereniging dan via de krant." Tot slot wenst Van Rekom te benadrukken dat dit project drie jaar geleden als urgent is bestempeld. ,,Dit werd ondersteund door de betrokken winkeliers. Dat we voorbereidingen treffen om de auto te gast te laten zijn en op een gegeven moment tot uitvoering over willen gaan, komt daaruit voort. Dat heeft niets met haast te maken, maar met urgentie."