Maatregelen voor bestrijding armoede

SLIEDRECHT Om armoede en uitsluiting verder een halt toe te roepen, pleit het college voor een armoederegisseur. Die moet het centrale aanspreekpunt worden. Het 'Platform Preventie Armoede Sliedrecht' moet de samenwerking tussen organisaties rondom armoedebestrijding bevorderen. Het platform, dat al een keer bij elkaar is gekomen, moet ook in kaart brengen waar financiële problemen zitten en welke acties daarop nodig zijn. Daarnaast krijgt Stichting Alles Kids financiële steun. Deze stichting richt zich op kinderen in armoede. Ook Stichting Participe krijgt middelen om ervoor te zorgen dat statushouders aan maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen. Belangrijke doel van de voorgestelde maatregelen is om sport, cultuur en het verenigingsleven voor iedereen toegankelijk te houden en uitsluiting te voorkomen. De raad bespreekt het lokale armoedebeleid op dinsdag 10 oktober.