• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Demnig legt 14 nieuwe Struikelstenen

SLIEDRECHT De Duitse kunstenaar Gunter Demnig heeft maandag in Sliedrecht veertien Struikelstenen gelegd. Hij begon met het leggen van de steen voor Merwedegijzelaar Steven Gerrit van der Kreeft. Deze steen ligt aan de westkant van het voormalige station. Ook legde hij de steen voor Merwedegijzelaar Pieter Harkema. Pieter woonde in 1944 (tijdelijk) met zijn ouders in de Rembrandtlaan. Toen was het nummer 12, maar het huidige huisnummer 20 is nu de exacte plek. Aan de Stationsweg legde Demnig twaalf stenen. Het huis waar het om gaat, is al zo'n dertig jaar geleden gesloopt. De stenen liggen waar het pand ooit stond: in het westelijk trottoir tegenover Stationsweg 51. De stenen zijn voor de Joodse familie Van Gelderen (moeder, vader en zoontje), de hoofdbewoonster mejuffrouw Leentje Nederlof en de acht Joodse onderduikers de heer en mevrouw De Raaij – de Jong, moeder en zoon De Goede, de zusters Antoinette en Hester Fles, Hesters schoonzus Martha Kattenburg en Rozette van Aals. Bij deze steenleggingen waren nabestaanden van de twee Merwedegijzelaars en van enkele onderduikers aanwezig. Twaalf leerlingen van de Johannes Calvijnschool hielpen Demnig bij het leggen van de stenen.