• Home-Start

Home-Start zoekt vrijwilligers in Sliedrecht

SLIEDRECHT Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben. Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen, en leren daar zelf ook weer veel van. Ook als vrijwilliger, op basis van gelijkwaardigheid, een gezin met jonge kinderen ondersteunen? Dat kan bij Home-Start Sliedrecht.

Wie overweegt vrijwilliger bij Home-Start te worden, bespreekt met de coördinator in een kennismakingsgesprek de werkwijze van Home-Start, de motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna volgt de voorbereidingscursus die de nieuwe vrijwilliger vertrouwd maakt met de methodiek van Home-Start. Deze cursus start op 18 september.

Meer informatie via de coördinator van Home-Start Sliedrecht, Sascha Zonneveld telefoon: 06 202 493 28 of stuur een mail naar: s.zonneveld@humanitas.nl of kijk op www.home-start.nl of www.humanitas.nl.