• Uitreiking Gemeentepenningen

    Richard van Hoek

Wethouder Visser reikt gemeentepenningen uit

SLIEDRECHT Wethouder Hanny Visser heeft zaterdagavond aan vier vrijwilligers uit Sliedrecht een gemeentepenning uitgereikt. Dat gebeurde op een speciale bijeenkomst in partycentrum De Lockhorst in het kader van de Dag van de Vrijwilliger.

Deze zomer heeft de gemeente Sliedrecht een oproep gedaan om mensen te nomineren voor een gemeentepenning. De aanvragen zijn beoordeeld door het college van B&W. Zaterdagavond hebben vier vrijwilligers een gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht ontvangen, te weten Zwanie Erkelens-Aanen, Henk Prins, Elize Vlot-De Waard en Gerrit van Krimpen. Zij hebben zich alle vier op een bijzondere manier ingezet voor de samenleving.

De gemeente Sliedrecht is trots op alle vrijwilligers in het dorp. Daarom is er op 23 januari een gezellige netwerkborrel in partycentrum De Lockhorst. Hiervoor zijn alle vrijwilligers in het dorp uitgenodigd. Meer informatie en voor aanmeldingen: www.sliedrecht.nl/vrijwilligers.