Maximaal acht bouwlagen op nieuw Winklerplein

SLIEDRECHT De woontoren op het nieuwe Burgemeester Winklerplein wordt maximaal acht bouwlagen hoog: één laag voor winkels en zeven voor appartementen. Dat is een van de vorderingen in de ontwikkeling van het plein die wethouder Hans Tanis dinsdagavond met de gemeenteraad kon delen. Ook werd voor het eerst het bedrag genoemd dat de gemeente zou moeten bijleggen om het plan te realiseren: 1.350.000 euro. Over de kiosken kon hij mededelen dat die aan de westzijde worden gesloopt, die aan de noordzijde blijven staan, en over de kiosken aan de oostzijde nog onderhandeld wordt.

Bij de presentatie die wethouder Tanis gaf in het Raadhuis waren ook twee eigenaren van de kiosken aan de oostzijde aanwezig. Zij gaven duidelijk te kennen niet veel te voelen voor sloop: ,,Moeten wij weg zodat Albert Heijn kan uitbreiden?" Het huidige plan gaat hier wel van uit: sloop van deze kiosken en uitbouwen van de commerciële ruimtes aan de oostzijde. ,,Voorwaarde is wel", realiseert Tanis zich, ,,dat de eigenaren en ondernemers van de kiosken daar een ruimte voor terug kunnen krijgen die vergelijkbaar is in prijs en aantrekkelijkheid. Daarover worden nu gesprekken gevoerd." Om deze kiosken én die aan de westzijde op te kopen en te slopen heeft de gemeente 1,2 miljoen nodig.

De kiosken aan de noordkant blijven staan. De ondernemers aan die zijde hebben geen interesse in uitbreiding. Deze kiosken krijgen een 'facelift'. De ondernemers moeten hiervoor een eigen bijdrage leveren aangevuld door een financiële bijdrage van de gemeente (in totaal maximaal een ton). Ook in de uitstraling van de zuidzijde (Rembrandtlaan) wil de gemeente investeren: zo'n 50.000 euro.

PARKEREN

Een heikel punt voor omwonenden is de parkeercapaciteit, zo bleek tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juli. Wethouder Tanis zegde dinsdag toe dat hier gehoor aan gegeven wordt. ,,Met de uitbreiding van het aantal winkels en woningen zullen er ook extra parkeerplaatsen komen om de auto's van de extra bezoekers en bewoners een plek te geven."

De gemeenteraad neemt haar besluit over de toekomst van het Winklerplein op 26 januari.