• BDUmedia

'Mediation oplossing conflict Black Horses'

SLIEDRECHT Stoeterij Black Horses en buurman/agrarisch ondernemer Piet Smits moeten tot het inzicht komen om hun geschil op te lossen door middel van bijvoorbeeld mediation.

De twee partijen hebben een zakelijk conflict en daar speelt gemeente Sliedrecht geen rol in, schrijft burgemeester Bram van Hemmen in antwoord op raadsvragen van PRO Sliedrecht.

De vergunning die Black Horses in april 2013 kreeg voor de komst van een bedrijfswoning, een paardenfokkerij en een buitenbak van 40 bij 84 meter aan de Kweldamweg 8-10 is onherroepelijk en van rechtswege onaantastbaar, aldus de burgemeester. Hij beroept zich hierbij op het bestemmingsplan dat ruim vijf jaar geleden nog van kracht was: bestemming 'landelijk gebied'. Dat op de locatie inmiddels de bestemming 'buitengebied' van toepassing is, doet daar niets aan af. De vergunde buitenbak was toegestaan op grond van het zogeheten overgangsrecht.

Vooral de buitenbak is de bron van het conflict tussen stoeterij-eigenaar en paardenhouder Jan Vink en zijn buurman, agrarisch ondernemer Piet Smits. Het geschil kwam afgelopen weekend tot een nieuwe dieptepunt tijdens de Black Horses Cup op het terrein van de stoeterij. Sliedrecht had hiervoor tot ergernis van Smits een vergunning verleend. Aanvankelijk dacht Smits dat de gemeente de Kweldamweg in beide richtingen wilde afsluiten, maar later kreeg de ondernemer van Waterschap Rivierenland de garantie dat dit slechts in één richting zou gebeuren waardoor zijn bedrijf toch bereikbaar bleef.
Niettemin vindt Smits dat de paardenbak in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens hem gaat het op zijn perceel en dat van de buurman uitsluitend om landbouwgrond – een paardenbak zou daar niet zijn toegestaan. Maar volgens burgemeester Van Hemmen is de grond behalve voor agrarisch gebruik en grondgebonden veehouderij ook bestemd voor bedrijfsmatige nevenactiviteiten. ,,Ons is niet gebleken dat het buitenterrein in strijd wordt gebruikt met het bestemmingsplan."