Meedenken over veiligheid in de wijk

SLIEDRECHT Onder het motto 'Samen maken we Sliedrecht nóg veiliger' is de gemeente Sliedrecht maandag de actie 'Met veiligheid de wijk in' gestart. Daarvoor wordt Sliedrechters gevraagd om via Twitter, Facebook, e-mail en per post met ideeën te komen over hoe de veiligheid in de wijk vergroot kan worden. Nadat duidelijk is welke veiligheidsproblemen worden ervaren, worden de ideeën omgezet in acties die daarna geëvalueerd worden.

Het 'ophalen' van reacties uit het dorp loopt tot maandag 4 april. ,,We merken dat het organiseren van een standaard bewonersavond over veiligheid niet aansluit bij de wensen van inwoners", licht burgemeester Bram van Hemmen toe. ,,We willen gerichte acties uitvoeren die er echt voor zorgen dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners in de wijk verbetert. We willen maatwerk leveren. Als er behoefte is aan een bewonersavond dan organiseren we die, maar een persoonlijk gesprek is ook mogelijk. Maar als mensen zich juist veilig voelen of voorbeelden hebben van initiatieven die de veiligheid verbeteren, dan horen we dat ook graag."

Op de fase van 'ophalen' volgt de fase van 'doen'. ,,Het bijzondere is dat we op dit moment nog niet weten wát we gaan doen", zegt Van Hemmen. ,,Dat laten we helemaal afhangen van de ideeën die we in de eerste fase ophalen. Deze aanpak past bij de huidige tijd, waarin niet de gemeente maar de inwoners zelf het beste weten hoe we de wijk veiliger kunnen maken."

Ten slotte volgt de derde fase: de evaluatie. Samen met de inwoners bekijkt de gemeente of het gewenste doel is bereikt. Van Hemmen: ,,De belangrijkste vraag daarbij is natuurlijk of de wijk een stukje veiliger is geworden en of inwoners zich veiliger voelen. De conclusie kan ook zijn dat we op dat moment helaas even niks kunnen doen."

Inwoners kunnen hun problemen, oplossingen én goede voorbeelden tot 4 april aan de gemeente doorgeven via Facebook, Twitter, e-mail en post. De totale actie - tot en met de evaluatie - duurt tot eind juni. In het najaar volgt een nieuwe ronde. Kijk voor meer informatie over de actie op www.sliedrecht.nl.