Meer aandacht voor laaggeletterden via Taalhuis

SLIEDRECHT - In het kader van de week van de Alfabetisering tekenden Brigitta Müller, directeur van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en Jan Baan van Humanitas op 11 september een convenant waardoor zij zich aansloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden. ,,Taal is een belangrijk middel voor maatschappelijke participatie en bevordert de zelfredzaamheid. SWS wil mensen die de taal willen leren en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteunen met taalcoaches en lessen. Dat willen we doen door het opzetten van een 'Taalhuis', een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen die beter Nederlands wil leren", verduidelijkte mevrouw Müller.In Nederland leven 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij behoren tot de groep laaggeletterden; 62% van hen heeft een Nederlandse afkomst. De oorzaak van laaggeletterdheid (LG) is zeer divers: weinig scholing; een handicap, rondreizen en ontbreken van stimulering door de ouders zijn voorbeelden hiervan. Twee Taalambassadeurs van de Stichting belangenbehartiging alfabetisering, Peter Geluk en Tonnie Klein, die de moed hebben om voor hun laaggeletterd-zijn uit te komen en daar in het openbaar over durven spreken, schetsten aan een grote groep belangstellenden die bij de ondertekening in gebouw De Reling aanwezig waren wat de oorzaak van hun LG is; zuurstofgebrek bij de geboorte en slechtziendheid. Ook vertelden ze wat de gevolgen voor hen waren en zijn voor hun werk, (gezins)leven, omgang met anderen en welke smoezen zij verzonnen om ontdekking van hun LG te voorkomen. ,,Er is een taboe op LG, je schaamt je ervoor, mensen hebben een oordeel over je. Wij zijn geen analfabeet of dom, maar hebben wel veel moeite met lezen en schrijven." Beide mannen riepen iedereen die ook die moeite heeft hiervoor uit te komen en deel te gaan nemen aan cursussen. Ook deden zij een beroep op instanties en bedrijven om minder moeilijke woorden te gebruiken in brieven, gebruiksaanwijzingen, rapporten, verslagen etc. Mevrouw Müller gaf aan dat SWS zich, in samenwerking met andere organisaties in de Drechtsteden, gaat richten op bewustwording van LG en het verlagen van de drempels voor deze groep om beter te leren lezen en schrijven. ,,Hopelijk worden mensen die dit willen leren over de streep getrokken. Dit toegeven is geen teken van zwakte maar vergt veel moed. Daarom zet ik vandaag met trots mijn handtekening onder het convenant." Om de ondersteuning van gemeentewege voor dit project te benadrukken plaatste mevrouw Diana Rijke-Willems namens de gemeente Sliedrecht een boek voor laaggeletterden in de speciale boekenkast. Deze kast, die opgesteld staat in De Reling, zal in de toekomst steeds verder gevuld worden met dit soort boeken.Meer informatie over laaggeletterdheid is te vinden op de site van de Stichting belangenbehartiging alfabetisering: www.a-b-c.nu. Mensen die aan het Taalhuis willen deelnemen of taalcoach willen worden kunnen zich melden bij SWS tel. 0184 416729.