• Archief BDUmedia

Meer bewonersinitiatieven

SLIEDRECHT Initiatieven van bewoners in de Vogelbuurt-Noord komen de laatste maanden steeds meer van de grond. Dat schrijft het college van b en w in een brief aan de gemeenteraad. De raad vroeg eind oktober om een stand van zaken in de wijk tijdens de behandeling van de begroting.

Het college noemt een barbecue en knutselactiviteiten tijdens Burendag en informatiebijeenkomsten over gezonder leven als voorbeelden. Deze activiteiten zijn op initiatief van de buurt ontstaan en georganiseerd. Ook geeft de werkgroep 'Hart voor Elkaar' aan dat zij merken dat het aantal contacten met buurtbewoners uitbreidt. Uit een in juli gepubliceerde tussenrapportage over de wijk kwam ook al naar voren dat de betrokkenheid van buurtbewoners toe nam en de wijk schoner en veiliger werd. Eerder onder door Tablis Wonen (2012) was aanleiding voor een plan van aanpak om de wijk te verbeteren. Volgend jaar wordt er opnieuw onderzoek gedaan om zo te kijken of de maatregelen effect hebben.