'Meer dan een paar verkeerslichten'

SLIEDRECHT ,,We zijn nu achttien maanden verder en er is nog geen schop de grond ingegaan." Deze en andere kritische opmerkingen kreeg verkeerswethouder Theo den Braanker begin maart naar zijn hoofd geslingerd tijdens een raadsvergadering waarin het gemeentebestuur eindelijk kon bevestigen dat het kruispunt A15-Ouverture in Sliedrecht-West veiliger wordt gemaakt door middel van zes extra rijstroken en dertien verkeerslichten. Dat was al een tijd bekend (het raadsbesluit dateert van september 2013), maar de afstemming met Rijkswaterstaat, die voor eenderde meebetaalt en akkoord moest gaan met het schetsontwerp, duurde langer dan verwacht. ,,Gelukkig zijn de procedures wat betreft inspraak en aanbesteding in de afgelopen negen maanden wel naar verwachting en naar wens verlopen. Deze week starten de werkzaamheden."

Door Erik de Bruin

Werkzaamheden waar de inwoners in eerste instantie niets van merken", vertelt Hans Bregman, de gemeentelijke projectleider. ,,In die zin dat er in de eerste twee maanden geen verkeershinder is." Hij legt uit dat de grond wordt voorbelast. ,,Zowel de afslag als de oprit wordt verbreed. De ondergrond voor dit nieuwe stukje afsfalt moet draagkrachtig zijn. Dat is bij de afslag wel het geval, maar bij de oprit niet. De aannemer gaat de grond daarom verstevigen. Voorbelasten zoals dat in vaktaal heet. Het duurt twee maanden voordat het is ingeklonken." Als dat is gebeurd, gaat het kruispunt op z'n kop. ,,Vrijdag 19 februari, net na de avondspits, gaat alles tegelijk dicht. Alleen de parkeerplaatsen bij de kerk, het station en de achterliggende appartementengebouwen zijn dan nog bereikbaar vanuit Crayestein-West. Op de A15 wordt het verkeer omgeleid. Wie vanuit Rotterdam komt, sturen we bij Papendrecht de N3 op. Verkeer uit oostelijke richting dat in Baanhoek-West moet zijn idem dito. De omleidingsroute naar Sliedrecht-West loopt via de Sportlaan en de Parallelweg." Deze volledige afsluiting duurt ongeveer 24 uur. Daarna vindt er tot het eerste weekend van april een tijdelijke afsluiting plaats. In die periode van zes weken kan het verkeer wel in oostelijke, maar niet in westelijke richting rijden. Bregman: ,,Je kan wel gebruik maken van de afslag, maar niet van de oprit en het is ook niet mogelijk om via de Ouverture naar  Papendrecht te rijden. Bewoners van Sliedrecht-West die de A15 op willen schieten om richting Gorinchem te gaan, kunnen dat in Sliedrecht-Oost doen. Daar leiden we ze heen via de Parallelweg."

 

'HARDE DEADLINE' Hij vervolgt: ,,Op 1 april (dat is geen grap) sluiten we de boel nog een keer 24 uur helemaal af. Daarna is het klaar met de verkeersoverlast." Twee weken later wordt het kruispunt opgeleverd. ,,15 april is een harde deadline", aldus wethouder Den Braanker, die verheugd is over de verbeteringen die worden aangebracht. ,,Niet alleen als het gaat om overzichtelijkheid en veiligheid, ook de verkeersstromen worden beïnvloed. Dat gaf de doorslag om niet voor een rotonde, wat aanvankelijk het idee was, maar voor stoplichten te kiezen." Bregman vult aan: ,,Er is gekozen voor kwaliteit. Bij een rotonde is er meer terugslag op de snelweg." Hij spreekt over een dynamisch regulatiesysteem. ,,Dat voortdurend het verkeersaanbod meet waardoor je verdere stagnatie kan voorkomen. Is er sprake van filevorming op de A15 of dreigt een file te ontstaan dan blijven de stoplichten bij de afslag automatisch langer op groen staan. Wie de snelweg op wil, zal langer moeten wachten. Het systeem doseert ook de instroom. Een grote hoeveelheid invoegend verkeer is één van de file-oorzaken."

 

'BESTUURLIJKE DRUK' Het plaatje dat werd geschetst, viel volgens de gemeente in goede aarde bij Rijkswaterstaat. Toch liet het akkoord lang op zich wachten. Den Braanker zegt zich de kritiek die enkele fracties begin dit jaar spuiden, aangetrokken te hebben. ,,Er werd een helder punt gemaakt. Ik heb bestuurlijke druk uitgeoefend. Waar ik als wethouder (de besluitvorming vond plaats in de vorige collegeperiode, toen hij nog raadslid was, red.) achter ben gekomen, is dat het minder eenvoudig is dan het misschien lijkt. Het is een vrij ingewikkeld proces dat meer behelst dan alleen een paar verkeerslichten in de grond stoppen. Dat blijkt alleen al uit al het voorwerk dat moet worden verricht om ervoor te zorgen dat zo meteen, als een deel van de Ouverture is afgesloten, inwoners goed zijn geïnformeerd over hoe ze van A naar B komen." Eind goed, al goed. Hij glimlacht. ,,Ik sprak in maart de verwachting uit dat er vlak voor de kerst een bouwkeet zou worden neergezet. Dat gebeurt niet, maar er staat wel een bouwbord ten teken dat er werkzaamheden worden uitgevoerd en die zijn nu ook daadwerkelijk gestart. Dat is volgens planning en daar ben ik uiteraard blij mee."

 

NEGEN TON Gevraagd naar de financiën antwoordt de wethouder dat op de geraamde negen ton wordt afgekoerst. ,,Daar is bij de aanbesteding geen verandering in gekomen. Of de kosten hoger uitvallen, weten we pas als het werk is uitgevoerd." De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van ruim twee ton in de vorm van een subsidie, Rijkswaterstaat legt eenderde in en het laatste deel komt uit de exploitatie van Baanhoek-West. Waar, zo haalt Den Braanker aan, in een verhoogd tempo nieuwe woningen worden gebouwd. De nieuwbouwwijk groeit en dat geldt ook voor het oostelijke deel van Papendrecht, dat steeds meer opschuift richting Sliedrecht. Meer bewoners betekent een toename van het aantal verkeersbewegingen bij het nabijgelegen kruispunt, waar automobilisten het dorp in- en uitrijden. Nu is er sprake van nul stoplichten, nul verkeersborden en maar één rijstrook om de A15 af te gaan en één rijstrook voor het oprijden  (er wordt in beide situaties vaak gebruik gemaakt van de vluchtstrook), over vier maanden heeft de kruising de langgekoesterde metamorfose ondergaan. Op vier plekken worden verkeerslichten geplaatst en de wegen worden verbreed.

Fotobijschrift: ,,Het bouwbord staat er volgens planning voor de kerst", aldus verkeerswethouder Theo den Braanker. Rechts Hans Bregman, de gemeentelijke projectleider.