Meer duidelijk over Staatsliedenbuurt

SLIEDRECHT - De bewoners van de Staatsliedenbuurt hebben maandagavond tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Griendencollege duidelijkheid gekregen over hun buurt. Van de 428 huurwoningen die de wijk nu telt worden er 238 gesloopt. Daar komen 160 nieuwbouwwoningen voor terug. De overige 190 woningen worden gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2016 en 2020.Grofweg kan gesteld worden dat de eengezinswoningen grondig worden gerenoveerd en dat de beneden-bovenwoningen worden gesloopt. Renovatie van deze gestapelde huizen uit de jaren 50 zou te kostbaar zijn. Alleen de beneden-bovenwoningen ten oosten van de Dr Schaepmanstraat en een blokje van dit type woningen aan de Cort vd Lindenlaan (tussen Dr Kuyperstraat en Troelstralaan) blijft mogelijk behouden. Het idee is deze huizen te renoveren en herindelen bijvoorbeeld door van twee woningen één te maken. Hierover wordt nog overleg gevoerd.Onduidelijk is nog wat er met de tien eengezinswoningen aan de Thorbeckelaan tussen de Dr Savorin Lohmanlaan en de Dr Kuyperstraat gebeurt. Dit is afhankelijk van de eventuele komst van een rotonde op deze plek. De bewoners en gemeente willen dit graag voor een betere verkeersafwikkeling in de wijk. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen.Er staat ook nog een vraagteken bij 16 eengezinswoningen halverwege de Dr Kuyperstraat en de Troelstralaan. Gekeken wordt of hier een weg aan te leggen is met groenstroken. Bewoners hebben aangegeven dat de wijk uit te veel baksteen bestaat en meer groen kan gebruiken. De rijbaan zou de bereikbaarheid in de wijk verbeteren. Een definitieve beslissing hierover wordt genomen in het uiteindelijke stedenbouwkundige ontwerp.De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen, van west naar oost. Fase 1 (Dr Savorin Lohmanlaan tot Dr Kuyperstraat) start in 2016 en moet in 2017 opgeleverd worden. Fase 2 (Dr. Kuyperstraat tot Talmastraat) start in 2017 en moet in 2019 klaar zijn. Fase 3 (Talmastraat tot Dr Schaepmanstraat) start in 2018 en is in 2020 afgerond.De aanwezige bewoners, ruim 250, hoorden de informatie met gemengde gevoelens aan. Teleurstelling was er vooral over het feit dat Tablis Wonen niet kon aangeven wat er voor type nieuwbouw zou terugkomen. Kees de Jongh, manager projecten bij Tablis had daar begrip voor. ,,Het heeft allemaal zo lang geduurd, dat mensen niet kunnen geloven dat het nu echt heel snel kan gaan. Ze zijn het wachten beu. Maar zodra de gemeente de startnotitie vaststelt (waarschijnlijk in oktober, red.) kunnen we met een stedenbouwkundige de wijk vorm gaan geven. Begin volgend jaar verwachten we de eerste ontwerpen terug te koppelen naar de bewoners", zegt De Jongh. ,,Neem in deze plannen voldoende woningen voor senioren op", gaven meerdere aanwezigen Tablis Wonen maandagavond als wens mee. Tevredenheid was er over het sociaal plan. Bovenop de wettelijke vergoeding, zijn er nog wat extra tegemoetkomingen in het plan opgenomen, zoals de eerste maand huur gratis.Eén buurtbewoner stelde een vraag over het feit dat de wijk uit 350 woningen zal bestaan, 78 minder dan nu. Jan Ottevanger, die de overleggen tussen Tablis Wonen, gemeente en bewoners sinds 2011 coördineert, legde uit dat daar geen zorgen over hoeven te bestaan. ,,Lang niet alle bewoners keren naar de vernieuwde wijk terug, leert de ervaring met bijvoorbeeld de aanpak van de oude uitbreiding (Havenkwartier) en de Karekietflat. Niet iedereen heeft zin in twee verhuizingen in korte tijd. En daarnaast gebeurt het vaak dat de wisselwoning heel goed bevalt."De bewoners uit de Staatsliedenbuurt krijgen de status urgent en komen in aanmerking voor gelijkwaardige woningen in Sliedrecht of de regio.