• Archief BDUmedia

Meer ruimte voor fietsen en bussen bij Stationsplein

Werkzaamheden moeten voor 9 december klaar zijn

SLIEDRECHT De omgeving van het Stationsplein gaat de komende weken ingrijpend op de schop. Bedoeling is om fietsers meer ruimte te geven, maar ook om het busverkeer sneller te laten doorstromen.

door André van der Vlerk

Eén van de maatregelen is de aanleg van een tweerichtingenfietspad aan de zuidkant van het Stationsplein. Ook komt er een fietspad in beide richtingen aan de oostzijde van de N482. Dit gebeurt op het traject vanaf de rotonde tot over het spoorviaduct. Bij het kruispunt tussen het Stationsplein en het Stationspark verrijst een middenberm zodat verkeer van en naar bedrijventerrein Nijverwaard makkelijker kan oversteken.

Door deze verbeteringen ontstaat er ruimte voor de aanleg van opstelstroken voor links- en rechtsafslaand verkeer op de N482. Op het kruispunt wordt een verkeersregelinstallatie aangebracht die de afwikkeling van openbaar vervoer bevordert. De aanleg van extra fietspaden bevordert daarnaast de fietsverbinding naar het buitengebied van Sliedrecht en de sportvelden. Gemeente Sliedrecht spreekt van een 'algemene infrastructurele upgrade' van het plangebied.

MOBILITEITSPLAN De werkzaamheden vinden plaats onder de noemer 'herinrichting opritten Sportlaan' en maken deel uit van het mobiliteitsplan 2017-2040 dat in mei 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin streeft Sliedrecht onder meer naar een aanpassing van de kruisingen Stationsplein-Stationspark en Stationsplein-provincialeweg N482. Provincie Zuid-Holland doet een duit in het zakje met verbeteringen voor de doorstroming van het openbaar vervoer.


NIEUWE VERVOERDER De gemeente verwacht volgende week groen licht te geven voor de opdracht. De werkzaamheden moeten voor 9 december zijn afgerond. Vanaf deze datum is er een concessie vergund aan vervoerder Qbuzz die in de regio Drechtseden in de plaats komt van Arriva. Over de werkzaamheden vond begin juli een informatieochtend plaats voor direct betrokkenen zoals op Nijverwaard gevestigde bedrijven en organisaties.