Meer samenwerking rond voorkomen huisuitzettingen

SLIEDRECHT Wethouder Hanny Visser en Brigitta Muller ondertekenden vorige week namens de gemeente Sliedrecht en het Sociaal Team Sliedrecht een regionale samenwerkingsovereenkomst rond het voorkomen van huisuitzettingen. De overeenkomst is gesloten tussen de zes Drechtstedengemeenten, vijf woningcorporaties (waaronder Tablis Wonen), Sociale Dienst Drechtsteden en de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Sinds 2012 werken deze partijen al samen om huisuitzettingen te voorkomen. Dit heeft geleid tot een vermindering van het aantal huisuitzettingen in de Drechtsteden van 241 ontruimingen in 2005 tot 137 in 2014.

Het oude convenant loopt af en vraagt om vervolg. Het doel van de nieuwe overeenkomst is opnieuw het tegengaan van woningontruimingen op basis van huurachterstand en het voorkomen van problematische schuldsituaties met de daarbij behorende incassokosten. Door betrokkenen tijdig hulp aan te bieden, kunnen hun problemen sneller worden opgelost dan wanneer men op straat terechtkomt. Door de samenwerking kan het hulpverleningstraject sneller en efficiënter worden ingericht.

De woningcorporaties (Woonbron Dordrecht, Trivire, Woonkracht 10, Tablis Wonen en Rhiant Wonen) melden na vaststelling van een maand huurachterstand de huurder bij het sociaal (wijk)team. In Sliedrecht gaat het om woningcorporatie Tablis Wonen en het Sociaal Team Sliedrecht. Het Sociaal Team brengt de situatie verder in kaart. Wanneer het nodig is schakelen zij andere partijen in zoals de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden. In het geval van complexe problemen op meerdere leefgebieden (multi-problematiek) wordt de huurder aangemeld bij het Meldpunt Zorg en Overlast van Veilig Thuis. Veilig Thuis leidt deze mensen toe naar de juiste hulp- en zorgverlening.

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning, dit doen zij onder andere via sociale (wijk)teams. Zij zijn voor bewoners de voordeur voor informatie, advies en ondersteuning. Door huurders met beginnende huurschulden te melden bij de sociale (wijk)teams kan mogelijk erger worden voorkomen. De zes Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben als opdrachtgever voor de sociale (wijk)teams de samenwerkingsafspraken ondertekend.