• Archief BDUmedia

Meer tijd voor bouwvergunning rouwcentrum 

SLIEDRECHT De gemeente neemt tot 6 december de tijd om te beslissen over een bouwvergunning voor een rouwcentrum aan de Valkweg. Er is veel verzet. 

 

door Simon Fousert

Omwonenden, bedrijven en organisaties in de buurt van Valkweg 8 zien een rouwcentrum van Orchis Uitvaartzorg op die plek niet zitten. Eerder bleek al dat de gemeente minstens 35 bezwaarschriften binnenkreeg op de aanvraag van de vergunning.

Onder meer de medezeggenschapsraad van OBS de Wilgen en de overkoepeldende Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht, heeft van zich laten horen. De sfeer verandert met een rouwcentrum zo dicht in de buurt van de school. Ook worden de kinderen telkens geconfronteerd met de dood en dat terwijl ze alleen zijn. ,,Wij willen niet dat deze kinderen onbeschermd, zonder begeleiding van een volwassene, geconfronteerd worden met een rouwstoet of ander leed." Dat geldt ook voor leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool, schrijft de raad. De stichting vreest een terugloop van het aantal leerlingen.

Stichting Wasko geeft aan dat er vanuit de kinderopvang geluid komt die voor de passerende rouwstoet mogelijk storend is. ,,Maar we willen ons niet beperken door rekening te houden met de bezoekers van het rouwcentrum." Ook Fitness & Beauty Palace, mogelijke 'buren' van het rouwcentrum, is door de 'beladen sfeer' en 'conflicterende behoeftes' bang voor klantenverlies en waardeverlies van het pand.

Ook de (mogelijke) parkeerdrukte wordt als potentieel probleem gezien. Zeker bij piekdrukte (als al het verkeer samenvalt) zal er te weinig parkeerruimte zijn, met onveilige situaties en irritaties als gevolg. Thea de Jong van Orchis Uitvaartzorg verklaarde eerder nog niet te willen reageren en de beslissing af te wachten.