• Árchief BDUmedia

Meer zetels in Sliedrechtse gemeenteraad

SLIEDRECHT Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 telt de gemeenteraad van Sliedrecht 21 zetels. Op dit moment zijn dat er nog 19. Deze uitbreiding heeft te maken met het toegenomen inwoneraantal van de gemeente.

Volgens artikel 1 van de Gemeentewet wordt gekeken naar het officiële inwoneraantal van de gemeente op 1 januari 2017. Hiervoor worden de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt. Op 1 januari van dit jaar woonden er 25.012 inwoners in Sliedrecht. Dat is net genoeg om vanaf de volgende gemeenteraadsverkiezingen 21 zetels te krijgen. De grens hiervoor ligt bij 25.000 inwoners.