• Meester Gerard nu nog tussen de leerlingen.

    Jan Wieman

Meester Gerard Slingerland met pensioen

SLIEDRECHT Meer dan 1000 leerlingen heeft Gerard Slingerland in zijn 44 jaar onderwijsjaren kunnen begeleiden. Eerst de Groen van Prinsterer- en daarna op de Oranje Nassauschool. Vijfendertig jaar had hij de leerlingen van groep 8 onder zijn hoede, met hen heeft hij ook de mooiste ervaringen. Aan de schoolkampen en de musicals bewaart hij mooie herinneringen. Nu staat hij in groep 6 voor de klas.

Zijn mooiste ervaring was wel het jaar dat zijn dochter bij hem in de klas zat, dat was voor haar en hem echt fantastisch. ,,Dat had ik nooit verwacht en zij ook niet." Hij wilde haar niet in een uitzonderingspositie plaatsen en vroeg de klas 'hoe willen jullie mij dit jaar noemen papa of meester?'. De keus was snel gemaakt.

Na de vakantie komt hij niet meer terug. Slingerland: ,,De laatste week denk ik wel eens 'moet ik wel met pensioen gaan', want ik ga mijn collega's met wie ik altijd met veel plezier samenwerkte echt missen, dat wordt nog wat. Maar ik wil wel blijven invallen, maar alléén op deze school en alleen in de bovenbouw. Andere scholen hoeven niet te bellen." Hij wil nog wel kwijt dat het passend onderwijs op de basisschool naar zijn mening heel veel werkdruk betekent voor leerkrachten. Klassengrootte, aandachtsverdeling en opleidingsniveau zijn daarbij belangrijke items.Spinninglessen, hardlopen, racefietsen en op pad met de caravan samen met zijn vrouw worden nu hoofdactiviteiten. Er komt volgens hem een tijd van weinig verplichtingen en veel mogelijkheden.