• Archief BDUmedia

'Meetpunten bij IHC IQIP niet noodzakelijk'

SLIEDRECHT Het gemeentebestuur vindt meetpunten in de omgeving niet nodig ('uit eerste adviezen blijkt dit vooralsnog niet noodzakelijk'), maar is wel bereid een informatieavond te organiseren voor omwonenden. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die de CDA-fractie over IHC IQIP heeft gesteld. Het aan de Molendijk gevestigde bedrijf heeft eind januari een vergunningaanvraag ingediend om een proefpaal te mogen plaatsen waarmee de zelfgemaakte Hydrohammers kunnen worden getest waarmee funderingspalen van windmolens in de zeebodem worden geslagen. B&W schrijft dat IHC de situatie vorig jaar juni heeft nagebootst waarbij een heistelling werd gebruikt met dezelfde slagkracht. ,,De metingen uit het onderzoek blijven binnen de gestelde norm", aldus het college, die geen honderd procent-garantie geeft dat geen enkel gebouw buiten het bedrijfsterrein schade lijdt als gevolg van het gebruik van de proefpaal. ,,Met de door IHC IQIP te treffen voorzieningen en het opstellen van vergunningsvoorwaarden wordt hier wel naar gestreefd."

Als wordt besloten in principe medewerking te verlenen aan de aangevraagde vergunning - wat in de lijn der verwachting ligt - wordt bij het ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking een bijeenkomst gehouden waarin omwonenden worden geïnformeerd over de opgenomen voorwaarden. Dan gaat de bezwarentermijn in van zes weken. Als die is verstreken, volgt de definitieve besluitvorming. Ongeruste bewoners kunnen zienswijzen indienen.