• BDU

Minister: diepgaand onderzoek naar DuPont

SLIEDRECHT - In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Lodewijk Asscher weten dat hij een diepgaand onderzoek laat doen naar DuPont (nu Chemours geheten). De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) gaat alle feiten op een rij zetten omtrent het vroegere gebruik van PFOA (perfluoroctaanzuur) in de teflonfabriek en het gebruik van DMAC (dimethylacetamide) in de in 2006 gesloten lycrafabriek. Ook de destijds gehanteerde werkprocessen en de daarbij behorende risicobeheersingmaatregelen worden in kaart gebracht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt gevraagd de op verschillende momenten geldende regelgeving van deze specifieke stoffen (die beide in respectievelijk 2013 en 2014 op een Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen zijn geplaatst) in beeld te brengen. Verder laat de minister, zo schrijft hij, nagaan welke informatie er nog in de eigen archieven te vinden is over inspecties die sinds de jaren zeventig zijn verricht. Uiterlijk in november wordt de Kamer, die een debat wil over mogelijke gezondheidsschade bij (oud-)werknemers, geïnformeerd over de bevindingen.

Gezondheidsrisico's voor omwonenden van het chemisch concern zijn niet uit te sluiten, zo is gebleken uit een risicoschatting die het RIVM heeft gemaakt naar de PFOA-emissies. De PFOA-waarden in het bloed liggen wel naar verwaching onder de gezondheidskundige grenswaarden, zo heeft het RIVM berekend. Uit een steekproef moet blijken of dit klopt.