• Bert Gort, voorzitter van het Sliedrechts Museum, spendeert menig uur aan de inrichting van expositie.

    Jan Wieman

Museum brengt watersnood 1953 in beeld

SLIEDRECHT Vrijdag 26 januari wordt in het Sliedrechts museum aan de Kerkbuurt de expositie 'Watersnood '53 in Sliedrecht' officieel geopend. Die dag kunnen alleen genodigden de expositie bezoeken, maar tot half maart is iedere belangstellende op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur welkom.

door Jan Wieman

In het museum wordt op het moment van schrijven nog hard gewerkt om de expositie op tijd klaar te krijgen. De komende week gaan de vrijwilligers nog flink aan slag om weer een mooie en pakkende expositie te laten zien. Want de watersnood van '53 heeft in Sliedrecht flink huisgehouden. Er staan al stellages met foto's van de ramp, je ziet waar het water tegen de gevels staat, hoe hoog het water in sommige straten staat en hoe stoepgebieden zijn ondergelopen. Mensen probeerden hun huizen en dieren te beschermen tegen het water, soms tevergeefs. Hulpdiensten en vrijwilligers hielpen waar ze konden. Het Rode kruis moest registreren welke goederen ze uitdeelde aan de bewoners van de poldergebieden. Honderden mensen werden geëvacueerd. Alles is in beeld gebracht via fotoreportages, diaseries en een aantal indrukwekkend grote foto's. Ook via oude plaatselijke en landelijke kranten en tijdschriften laat het museum zien wat het water aanrichtte in het dorp. Er wordt een film gedraaid (Laura) waarin te zien is hoe de watersnood door de ogen van een kind werd waargenomen. Verder wordt de actuele waterdreiging benadrukt en het Watersnoodmuseum Zeeland heeft een kopie van haar film uitgeleend over de ramp die zich in de provincie Zeeland afspeelde.

Het scheelde voor veel Sliedrechtse gezinnen eind januari/begin februari 1953 weinig of hun huis was totaal aan het water overgeleverd. Het water in de Merwede stond zo hoog en bood zoveel druk, dat de dijk aan de oostzijde van Sliedrecht het begaf. Vanuit de westzijde stroomde er ook water Sliedrecht binnen. Van Baanhoek tot aan 'de Kaai' klotste het water tegen, en als men niet tijdig maatregelen had kunnen nemen, ook ín de huizen. De huisraad werd zoveel mogelijk naar de eerste verdieping en de zolder versleept. Vee werd naar boeren in hoger gelegen gebieden getransporteerd. Er zijn echter ook heel wat dieren verdronken. Veel huizen konden na enkele dagen weer bewoonbaar worden gemaakt. De polders stonden nog wekenlang onder water. Menselijke slachtoffers zijn er ten gevolge van deze ramp gelukkig niet gevallen in Sliedrecht.

Veel oudere inwoners van Sliedrecht, zeker zij die in de getroffen gebieden woonden, weten verhalen te vertellen over wat zij moesten meemaken. Andere oud-inwoners vertellen over wat zij deden om anderen te helpen; hoe zij dagenlang bezig waren om mensen, vee en goederen te vervoeren naar veiliger oorden. Voor hen zal een bezoek aan deze expositie veel herinneringen oproepen en komen de verhalen waarschijnlijk nog weer eens los. Voor anderen kan het een eyeopener zijn of een kennismaking met een stukje geschiedenis van Sliedrecht.