• Waar een klein land groot in is. Nederlandse bedrijven baggeren wereldwijd. Voor landaanwinning bijvoorbeeld.

    Nationaal Baggermuseum

Museum is geen geschiedenis

SLIEDRECHT 'Sliedrecht raakt misschien het Baggermuseum kwijt.' 'Nationaal Baggermuseum mogelijk weg.' 'Baggermuseum in de knel.' De koppen die afgelopen maand in regionale en landelijke dagbladen stonden afgedrukt liegen er niet om. ,,Het wordt een beetje overdreven", reageert bestuurslid Remco van de Ven. ,,Ik vind niet (zoals in een informatiebrief van het gemeentebestuur aan de raad is te lezen, red.) dat je kunt stellen dat ons voortbestaan onder druk staat. We beraden ons over de toekomst en daar horen verschillende scenario's bij."

,,Ja, een vertrek uit Sliedrecht behoort ook tot de mogelijkheden", valt hij maar direct met de deur in huis. Van de Ven voelt de meest prangende vraag al direct aankomen. ,,Twee van de drie denkrichtingen komen daar op neer." Op een andere locatie, in een andere plaats een volkomen nieuw modern en grootschalig waterbouwkundig museum realiseren is een optie alsmede het overdragen van de collectie aan het Maritiem Museum in Rotterdam. Beide mogelijkheden zijn onderzocht, de rapporten zijn gereed. Welke conclusies zijn getrokken? Van de Ven vertelt er niets over, alhoewel ... . ,,Als iemand mij op de man af vraagt - en dat gebeurt de laatste tijd regelmatig - 'Wat hoor ik: Gaat het Baggermuseum weg? dan geef ik geen antwoord. Althans, niet in directe zin. Wel vertel ik hem of haar dat de soep helemaal niet zo heet hoeft te worden gegeten. We bekijken de mogelijkheden en stellen onszelf belangrijke vragen. Zoals: Waar komen de toeristen? Hoe maken we het museum aantrekkelijker en meer van deze tijd zodat er meer bezoekers komen?"

Hij vervolgt: ,,Je kan als museum nooit denken: Dit is het. Vroeger misschien, maar zeker niet in de huidige tijdsgeest. Mensen ervaren een museumbezoek als een uitje. Ze willen vertier, amusement. Organiseer leuke, verrassende activiteiten waarmee je mensen over de vloer krijgt die het museum anders nooit zouden hebben bezocht en zich nu verwonderen over hoe breed de baggerindustrie is en hoe innovatief deze in elkaar steekt. Om de jeugd te enthousiasmeren hebben we een aantal jaren geleden de BaggerPraktijkTuin ontwikkeld met allerlei doe-elementen en is ook de vaste tentoonstelling interactiever gemaakt. Wat nog wel ontbreekt is de slag naar het heden en de toekomst. 'Te veel geschiedenis', stellen onze grote sponsoren IHC, Boskalis en Van Oord. Wij als bestuur nemen dit ter harte, we zijn dezelfde mening toegedaan. Het nu dat wordt belicht in de vaste expositie is gebaseerd op 10-15 jaar geleden en de ontwikkelingen in de offshore en waterbouw gaan zo snel dat je als museum ook een inkijkje wilt geven in de toekomst."

Met andere woorden: het museum zal zich door moeten ontwikkelen. Temeer vanwege de teruglopende bezoekersaantallen. De piek van 13.000 bezoekers per jaar is al even geleden, na een aantal jaren rond de 10.000 blijft de teller nu steken op 6.000. Er doemt een jaarlijks exploitatietekort op. Volgens Van de Ven houden ze het nog wel een tijd vol. ,,Maar het stemt uiteraard wel tot nadenken." Vandaar dat er, zoals reeds aangehaald, in opdracht van het museum twee onderzoeken zijn uitgevoerd, een derde is nu aan de gang. Gefaciliteerd ofwel betaald door de gemeente, die wil dat de doorontwikkeling hier gestalte krijgt. Wat is de haalbaarheid en wat zijn de benodigdheden voor een modern, toekomstbestendig waterbouwkundig museum? ,,In Sliedrecht, de bakermat van de baggerindustrie. De historische waarde onderschrijven we. Dat 'blijven in Sliedrecht' ook onderzocht moet worden, hadden we zelf ook al bedacht. Fijn dat de gemeente een helpende hand toesteekt en haar betrokkenheid toont. De onderzoeksresultaten zullen we gezamenlijk onder de loep nemen en vergelijken."

Welk scenario het uiteindelijk wordt is waarschijnlijk medio september bekend.