• Archief BDUmedia

Nauwelijks beroep op budget initiatieven bewoners

SLIEDRECHT Het college van b en w wil de zogeheten participatieambassadeurs in de toekomst afschaffen. Zij zijn niet meer nodig omdat de bedoeling is dat alle gemeentemedewerkers getraind worden om de interactie tussen gemeente en burgers toe te laten nemen.

Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de raad waarin het een update geeft over de burger - en overheidsparticipatie. Dat gaat over hoe de gemeente aan de ene kant ruimte geeft aan initiatieven van inwoners of andere belanghebbenden en aan de andere kant door als gemeente inwoners te betrekken bij plannen vanuit de gemeente.De ambassadeurs waren er de afgelopen jaren 'vooruitgeschoven posten' om medewerkers, directie en het college te prikkelen en te inspireren met goede participatievoorbeelden uit en buiten Sliedrecht.

Burgermeester Bram van Hemmen schrijft dat de organisatie toe is aan een volgende stap en vindt het belangrijk dat de kennis over burger -en overheidsparticipatie breder getrokken wordt dan de ambassadeurs. ,,De ontwikkelingen in de samenleving vragen daar ook om. In principe heeft elke medewerker met dit thema van doen, ook de medewerkers van bijvoorbeeld de groenvoorziening."Bij het besluit eind 2015 om de interactie tussen gemeente en burgers te bevorderen werden de wijkbudgetten van drie wijken om te vormen tot een gemeentebreed budget voor bewonersinitiatieven. Van de 17.500 euro is in 2017 slecht 4800 euro uitgegeven. Daar is het college nog niet tevreden over. De bedoeling voor komend jaar is om dit budget meer onder de aandacht te brengen.