• Archief BDUmedia

'Nieuw' besluit autovriendelijk maken Kerkbuurt-Oost

SLIEDRECHT De ingediende bezwaarschriften tegen het autovriendelijk maken van de Kerkbuurt-Oost hebben bij het college niet tot andere inzichten geleid. Het college verleent opnieuw een omgevingsvergunning. De Belangenvereniging Kerkbuurt-Oost blijft bezwaren houden. Een rechtszaak over het besluit dient daarom op woensdag 21 maart.

Ondanks die rechtszaak verwacht het college van burgemeester en wethouders dat medio 2018 alsnog met de uitvoering gestart kan worden. Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad, dat met een kleinst mogelijke meerderheid instemde met het plan om auto's op het oostelijk gedeelte van de Kerkbuurt toe te laten. Ook na dat besluit kwamen nog diverse bezwaren binnen. De commissie die deze bezwaren behandelde stelde voor om een nieuwe, uitgebreide procedure te starten. ,,Reden hiervoor is het formele gebrek dat een vergunning is verleend voor bepaalde tijd, terwijl een vergunning voor onbepaalde tijd is aangevraagd", aldus het college. Dat heeft het college gedaan. Op de daaropvolgende ontwerpomgevingsvergunning kwamen elf zienswijzen binnen. Het college heeft nu toch een definitief besluit genomen.