• Sander van Kempen
  • Sander van Kempen

Nieuwjaarsduik levert ruim 1600 euro op

SLIEDRECHT Een groep jongeren uit Sliedrecht heeft samen met dominee Joost Schelling meegedaan aan de Nieuwjaarsduik van NatuurlijkSportief uit Dordrecht. Met de frisse plons in De Merwelanden heeft de groep ruim 1600 euro ingezameld voor Rwanda.

In augustus dit jaar vertrekken zestien jongeren naar Mbati en Mwirute, twee partnergemeenten van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht in Rwanda. Tijdens de reis zal ook een bezoek worden gebracht aan het project Mwana Ukundwa, waar (wees) kinderen worden opgevangen. Alle deelnemers staan voor de uitdaging 2000 euro per persoon in te zamelen om de reis te kunnen realiseren. Naast de nieuwsjaarsduik zijn al diverse andere acties op touw gezet, zoals de bezorging van kerstkaarten.