• Nieuwjaarsreceptie

    Richard van Hoek

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

SLIEDRECHT - Burgemeester Bram van Hemmen sprak dinsdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de aanwezigen toe:Dames en heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Mede namens de leden van de gemeenteraad en het college wil ik u de beste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar.Deze avond staat in het teken van 950 jaar Sliedrecht. Het college wil elk jaar een thema verbinden aan deze receptie en roept u op hiervoor ideeën aan te dragen! We zijn blij dat de jaarwisseling weer het feest was dat we willen en het nieuwe jaar gezellig hebben kunnen inluiden. In veel opzichten is de jaarwisseling zeer rustig verlopen, bijna rustiger dan een normaal uitgaansweekend. Zelfs het overdag afsteken van vuurwerk was duidelijk minder, een positief effect van de kortere afsteektijden. Het postordervuurwerk blijft wel zorgen baren. Granaten komen in handen van kinderen, gewoon per post. We hebben die klappen te vaak gehoord in Sliedrecht. Het wordt nu echt tijd dat minister Opstelten dit gaat aanpakken.Een ding moet me nog wel van het hart. Dit jaar hebben we de vuilnisbakken vroeg afgesloten, omdat vernielingen nog eerder plaatsvonden. En die vernielingen kosten de gemeenschap veel geld. Wat me opviel is dat sommige hondenbezitters, die netjes hun hondenpoep opruimen (complimenten daarvoor), de zakjes met uitwerpselen op de bak legden. Uiteraard ruimen we dat op, maar is het nu echt zo'n opgave dit mee naar huis te nemen of in de dichtstbijzijnde ondergrondse container te deponeren? Het is maar een paar weken per jaar, dank u wel.Bij de start van een nieuw jaar kijken we ook altijd even terug. 2014 was een bewogen jaar. Vooral de ramp met de MH17 had nogal een impact en staat op ieders netvlies. Het was mooi te zien hoe Sliedrecht meeleefde met de nabestaanden. Van een geheel andere orde was de aanpak van de Deltalaan en Rivierdijk. Dit onderhoud was ingrijpend en ging gepaard met overlast en files, maar het resultaat mag er zijn! IHC kreeg het afgelopen jaar het predicaat Koninklijk, iets waar niet alleen het bedrijf, maar heel Sliedrecht trots op mag zijn.Ook de decentralisaties van zorg en jeugd hielden de gemoederen behoorlijk bezig. Zowel intern als extern. Sinds 1 januari is het na een lange periode van voorbereidingen zover en zijn wij, als gemeente, officieel verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Maar we zijn er klaar voor!Echter, als gemeente kunnen we het niet alleen. Het is al eens mooi omschreven in Sliedrecht: 'De samenleving is van de mensen zelf. De kracht zit in wat mensen voor elkaar betekenen, in relaties en in gezinnen. Dat leidt tot een overheid, die ruimte biedt in plaats van problemen voor ze oplost.' Dat betekent, dat wij steeds nadrukkelijker willen en gaan samenwerken met u! Ja, er wordt meer van u verwacht! Maar daar tegenover staat, dat u van de gemeente meer ruimte krijgt om dingen te regelen, zoals u dat wilt. Wij doen er alles aan om u zo min mogelijk tot last te zijn en uw ideeën en activiteiten waar nodig te ondersteunen. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, ook achter de voordeur. In 2015 maak ik mij samen met wethouder Visser, verantwoordelijk voor Jeugd, hard voor de veiligheid van kinderen in Sliedrecht. Ik roep u op, allemaal, hetzelfde te doen. Denkt u dat ergens sprake is van kindermishandeling of seksueel misbruik? Kijk niet weg, maar bemoei u er mee! Neem in ieder geval contact op met Veilig Thuis (voorheen AMK) voor advies. Ik weet zeker dat 24.528 paar ogen in Sliedrecht het verschil kunnen maken!Gelukkig zijn we in Sliedrecht al enorm betrokken bij en doen we al veel vóór elkaar. Dat zie ik bijvoorbeeld aan het grote aantal gemeentepenningen en Koninklijke Onderscheidingen, die we uitreikten aan inwoners, die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Dat maakt mij trots en blij. Onder het motto 'Samen sterk in Sliedrecht' geven we deze betrokkenheid een vervolg en zorgen we dat niemand tussen wal en schip valt. Die instelling past ook uitstekend bij ons collegemotto 'Gewoon doen'. U merkt misschien al, dat we naar u toekomen en maatwerk willen leveren. Als college luisteren we naar wat bij u leeft, waar u mee zit en vervolgens proberen we samen tot een oplossing te komen. Tegelijk willen we duidelijk zijn: 'Nee' is ook een antwoord. Ook dit jaar zal er sprake zijn van bezuinigingen. Die hebben onvermijdelijk ook invloed op activiteiten in Sliedrecht. Maar het is niet zo, dat er niets meer kan. Integendeel, als we, samen met maatschappelijke partners, creatief zijn en steeds weer zoeken naar mogelijkheden om ons verder te verbeteren, is er wel veel mogelijk. In dat licht starten we dit jaar met verbinding leggen tussen de thema's: Arbeidsmarkt, Economie en Onderwijs. Hiervoor is een speciaal team opgericht en start in februari een bedrijfscontactfunctionaris. Het doel: investeren in een sterke lokale economie, een goede (digitale) bereikbaarheid, een gunstig vestigingsklimaat en verbetering van de kwetsbare positie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door deze impuls zetten we Sliedrecht nog meer op de kaart. Ook op andere terreinen gaan we voor: duidelijkheid, tempo en doorpakken. Zo zijn knopen doorgehakt over een aantal langlopende projecten. Zoals de herstructurering van de Staatsliedenbuurt, de kaders staan en de volgende stap worden gezet. Stichting Sporthal Benedenveer is, samen met ons, hard aan de slag met de nieuwe sporthal en, zoals het zich nu laat aanzien, staat er medio 2016 een moderne sporthal. Een mooi voorbeeld van een geslaagd privatiseringsproject, op initiatief van de samenleving. Daar mogen er meer van volgen! Voor verschillende andere grote projecten gaan we ook stappen zetten, zoals het Watertorenterrein, Rivierdijk/locatie Lanser, de Kerkbuurt, het Recreatief Knooppunt en het Burgemeester Winklerplein. Goed nieuws is dat het plein in december door een goede samenwerking tussen ondernemers, politie, Kamer van Koophandel en gemeente een tweede veiligheidsster heeft behaald. Binnenkort verwacht ik ook voor de Kerkbuurt de tweede ster. Dat is een mooie opsteker voor de winkeliers en ondernemers, die er aan werken de buurt levendiger en aantrekkelijker te maken. Enkele positieve ontwikkelingen op andere terreinen: deze zomer is Sliedrecht weer 'the place to be' als we weer feest vieren met elkaar tijdens het nieuwe Maritieme Zomerfestival. Een mooi evenement in de traditie van het baggerfestival. Hierover hoort u binnenkort meer. We blijven ons inzetten voor oplossingen voor de problemen rond de A15. Plannen worden inmiddels geschetst voor de Brede School Baanhoek West. Sliedrecht wordt steeds energiebewuster, zoals blijkt uit de enorme stijging verkoop van zonnepanelen. Bijzonder is de proef die Sliedrecht mag doen met vier in plaats van zes mensen als bemanning van brandweerwagens. Ik ben er trots op dat onze mannen en vrouwen dit in het algemeen belang willen doen! Toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden komt er aan en is in mijn ogen een goede zaak. Alleen al omdat het bijdraagt aan verdere versterking van het maritieme karakter van de Drechtsteden. De voorwaarden voor de toetreding zijn stevig en helder, maar ze zijn van harte welkom. Ik gun onze buren een stabiele bestuurlijke toekomst, uiteraard weer met een eigen burgemeester.Tot slot dames en heren,Waar ik mij echt zorgen over maak is de illegale wietteelt. In de maand december zijn er zes illegale plantages ontdekt en opgeruimd. Mede op mijn verzoek heeft de politie de aandacht verscherpt en boekt nu succes. Mijn complimenten daarvoor, want we hebben het over gevaarlijke praktijken.Wist u dat er in Nederland drie tot vijf branden per week ontstaan door illegale wietkwekerijen? Stelt u zich eens voor, dat dit op de 7e verdieping gebeurt van een van de 10 hoog flats…Vaak zijn de huurders van de woningen, waar kweek plaatsvindt, zich niet bewust van de zware criminaliteit waar ze zich mee inlaten. Het ogenschijnlijk makkelijke geld, brengt ook afpersing en geweld met zich mee. En als men gesnapt wordt, is men naast de kosten voor het ruimen en van de gestolen elektriciteit, ook zijn of haar huurwoning kwijt.Omdat ik niet geloof dat legalisering van de wietkweek hier een oplossing voor is, ben ik voornemens hier stevig tegen op te treden. Voor deze zomer wil ik een plan klaar hebben waarmee we samen met de politie mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld panden te sluiten. Tegelijk vraag ik u als u iets ziet wat verdacht is, zoals dichtgeplakte ramen of als u mensen met veel grond of kunstmest ziet sjouwen, meld dit bij de politie! Dit mag ook anoniem, via meld misdaad anoniem. In termen van ons collegeprogramma: gewoon doen! Rest mij niets anders dan u namens de gemeente een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik hoop dat het beste van het vorige jaar het slechtste wordt voor dit jaar. Persoonlijk wens ik u veel heil en zegen toe. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid, en in bijzonder de deelnemers aan het thema van deze receptie, Sliedrecht 950 jaar, voor hun bijdrage vanavond!