• Erik de Bruin

'Nog nooit zo'n leuke baan gehad'

SLIEDRECHT Griffier in Bunschoten, raadslid in Hilversum en aan de weg timmerend als zelfstandig ondernemer die lokale politici debatvaardigheden bijbrengt en hen helpt een visie te ontwikkelen. Aldrik Dijkstra (40) was een bezige bij die overal zijn politieke voelsprieten uitstak. Al deze werkzaamheden verruilde hij in het voorjaar van 2014 voor een grotere uitdaging in wat hij als zijn natuurlijke habitat omschrijft. Hij werd wethouder in De Ronde Venen, een gemeente onder de rook van Amsterdam. De komende twee jaar zal hij iets verder moeten rijden. ,,Ik hoop me in Sliedrecht ook als een vis in het water te voelen."

Eind augustus, als het zomerreces voorbij is, wordt de Hilversummer beëdigd als nieuwe wethouder. Hij volgt Theo den Braanker op, die eind maart aan de raad meedeelde dat hij van boord stapt. De SGP-ChristenUnie ging op zoek naar geschikte kandidaten en maakte daarbij onder andere gebruik van de landelijke CU-pool. Dijkstra kreeg net als twee jaar geleden een telefoontje en had er wel oren naar om in gesprek te gaan. Dat de keuze op hem is gevallen, biedt hem de kans het wethouderschap voort te zetten. ,,Daar ben ik heel erg blij mee want het beviel me ontzettend goed. Ik heb nog nooit zo'n leuke baan gehad en verwacht hier niet anders mee te maken."

'NAAR BUITEN Het beviel goed aan twee kanten, vertelt Dijkstra. ,,Ik lag goed in de samenleving en ook de samenwerking binnen het college was prima." Dat hij moest vertrekken, kwam door een motie van wantrouwen die het gemeentebestuur aan zijn broek kreeg. ,,Ingediend door de twee grootste coalitiepartijen, die niet met de twee andere partijen verder wilden. Het ging om politiek, niet om de inhoud. Natuurlijk betreur ik het wat er is gebeurd want ik had, net als mijn collega's, graag mijn werk afgemaakt. Ik voelde me als een vis in het water in De Ronde Venen en was met uitdagende dossiers bezig. Zoals gezegd had ik goede contacten met inwoners opgebouwd en dat hoop ik in Sliedrecht ook te bewerkstelligen. Ik ga ze opzoeken en nodig ze uit om naar mij te komen. Dat is mijn bestuursstijl: niet constant achter je bureau zitten en stapeldikke dossiers lezen, maar, als het enigszins kan, naar buiten gaan en met mensen praten. Je moet voelen wat er in de samenleving leeft. Wat de wensen zijn en dat vertalen in beleid. De overheid verwacht meer eigen regie, geef ze die rol dan ook! Inspraak is niet voldoende (je moet inwoners aan de voorkant betrekken) en als dat dan toch de weg is die je bewandelt, zorg er dan in elk geval voor dat mensen worden gehoord. Dat er iets met hun inbreng wordt gedaan. Doe je dat niet dan brokkelt het vertrouwen af en ook de mate van coöperatie. De gemeente vorm je samen, je zit er voor de inwoners."

'FRISSE BLIK' Met wie hij nog moet kennismaken. Met de fractie en het college deed hij dat al en zo meteen (het interview vond dinsdagmorgen plaats, op een bankje tegenover zijn nieuwe werkplek) leert hij ook de andere raadsleden kennen als zij zich uitspreken en B&W aan de tand voelen over de gemeentelijke koers. Dijkstra is aandachtig toeschouwer bij de behandeling van de Kadernota. ,,Waar ik op ga letten? Met name op de sociale interactie. Hoe zijn de verhoudingen en hoe gaan ze met elkaar om? In zo'n beginperiode proef je de sfeer en snuif je de geur op. Vraag me niet naar een indruk van Sliedrecht want dat vind ik nog te vroeg. Het dorp doet rustig en vriendelijk aan. Door met veel mensen te praten, hoop ik snel een goed beeld te krijgen."

Dijkstra presenteerde zich, zo vertelt hij desgevraagd, als een pionier en een verbinder. ,,Ik sta positief in het leven en ga moeilijke beslissingen niet uit de weg. Ik ben niet bang om, als dat nodig is, impopulaire maatregelen te nemen. Dat ik van buiten kom, beschouw ik niet als een probleem. In De Ronde Venen, waar ze dit al gewend waren, ervaarde ik het als positief. Je zit niet vast aan oude structuren en kijkt met een zekere distantie en een frisse blik naar zaken die lang duren en moeilijk oplosbaar zijn. Door die frisse blik komen, zo heb ik ervaren, nieuwe ideeën tot stand."

'PIZZAGESPREKKEN' Wat hij in de vorige twee gemeenten waarin hij politiek actief was in het leven heeft geroepen, gaat hij wellicht ook in Sliedrecht introduceren. ,,Uiteraard hangt dat af van de portefeuille die ik ga bekleden. In De Ronde Venen voerde ik pizzagesprekken met jongeren. Dat zou ik hier ook kunnen doen met doelgroepen die bij mijn portefeuille passen. Laat me, onder het genot van een pizza, maar weten wat je op je hart hebt. Het waren leuke gesprekken, waar goede dingen uit kwamen." In Hilversum was hij geen bestuurder. ,,Maar oefenden we als fractie wel veel invloed uit. Ik zat twee keer dicht tegen het wethouderschap aan. Bij de coalitieonderhandelingen liep het op het laatste moment spaak. Dat was jammer, maar dat weerhield me er niet van sociaal-maatschappelijke activiteiten op gang te brengen. Mijn politieke functie gebruikte ik als springplank."

Dijkstra stond in zijn woonplaats aan de wieg van het armoedeplatform en Bekend maakt Bemind, een integratieplatform dat tegenwicht bood aan de etnische spanningen die de kop opstaken na de moord op Theo van Gogh. ,,Je geeft een duwtje in de rug. Dat probeer ik als wethouder ook te doen. Hoe help je de samenleving vooruit? Heel concreet: Hoe help je jongeren, die thuis op de bank liggen, aan het werk? De Techniekdriedaagse die we in De Ronde Venen, in navolging van Woerden, hebben opgezet, bleek een goed middel. Ik ben maatschappelijk bewogen, dat zit in m'n genen. Mijn opa was wethouder in Harlingen en mijn moeder en oom waren ook politiek actief. Dit jasje zit mij eveneens als gegoten. Ik vind het leuk en het ligt me goed."