• Remko de Waal

Nog steeds PFOA in afvalwater Chemours

DRECHTSTEDEN Chemours is de afgelopen maanden doorgegaan met het lozen van verontreinigd afvalwater op de Beneden-Merwede, ondanks waarschuwingen van de provincie Zuid-Holland om dat niet te doen.

Bij vier nieuwe oppervlaktewatermonsters in juni, juli en augustus is opnieuw de omstreden stof PFOA aangetroffen. Hoewel de concentraties ditmaal alle keren onder de waterkwaliteitsnorm van 48 nanogram per liter van het RIVM lagen, ziet de provincie toch aanleiding om het bedrijf in Dordrecht een dwangsom van één miljoen euro op te leggen, 250.000 euro per overtreding. ,,Er is sprake van een onvergunde situatie waartegen wij conform het vastgestelde handhavingsbeleid optreden", schrijven gedeputeerden Rik Janssen en Floor Vermeulen in een brief aan de Zuid-Hollandse Statenleden.

Zuid-Holland legde Chemours in april ook al een last onder dwangsom op. Dit nadat er afvalwater met PFOA-concentraties tot 148 nanogram per liter waren aangetroffen. Het Dordtse chemiebedrijf tegenover Sliedrecht ging tegen het besluit in protest bij de bezwarencommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb). Die verklaarde de bezwaren van Chemours ongegrond, maar oordeelde wel dat de provincie de te nemen maatregelen bij de last onder dwangsom minder dwingend op schrift moest stellen. Ook zou Chemours de proceskosten vergoed moeten krijgen. De provincie was het niet met de commissie eens en liet de last tot dwangsom onveranderd staan.

,,GS zien geen mogelijkheid de last anders te formuleren zonder voorbij te gaan aan het beoogde doel", schrijven de gedeputeerden. ,,Het is aan Chemours zelf om de geschikte maatregelen te bepalen om de lozingen van met PFOA verontreinigd afvalwater te stoppen, zo lang die maatregelen maar tot dit doel leiden."

PFOA is een afkorting voor perfluoroctaanzuur. Het middel wordt gebruikt voor de productie van onder meer teflon-antiaanbaklagen, maar ook voor bijvoorbeeld bakpapier, pizzadozen, tapijten, tapijtenreinigers, vloerwas en textiel.