• Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Omgevingsdienst stelt tijdelijke regels verplaatsen grond met PFOA op

SLIEDRECHT Grond met daarin PFOA, een chemische stof uitgestoten door de Dordtse fabriek Chemours, mag tijdelijk alleen hergebruikt worden bij locaties die even ver of dichterbij Chemours liggen dan de plek waar het vandaan komt. Dit staat in een door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid opgestelde handreiking.

Die is geldig totdat er definitieve regels zijn voor het verplaatsen van grond waar PFOA is aangetroffen. Daarvoor worden de komende zes tot maanden grondwater- en grondonderzoek gedaan. Betrokken gemeenten, de Omgevingsdienst en andere instanties stellen daarna definitieve regels op, die komend voorjaar worden verwacht. Deze tijdelijke handreiking is opgesteld nadat vorige maand PFOA in de grond bij de Papendrechtse locatie Land van Matena PFOA werd aangetroffen. Die stof werd door Dupont (later Chemours) tussen 1970 en 2012 gebruikt bij de productie van Teflon dat in de anti-aanbaklaag van bijvoorbeeld koekenpannen zit. De opvolger van PFOA, GenX, wordt nog wel uitgestoten. Ook die stof is aangetroffen, zij het in nog mindere mate dan PFOA, waarvan de dienst benadrukt dat de gevonden gehalten geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Eind september kwam de Omgevingsdienst met een ruwe schatting van het gebied rondom Chemours waar vermoedelijk PFOA in de grond zit. Die schatting beperkte zich niet alleen tot de omliggende gemeenten van Chemours, waaronder Sliedrecht, maar ging ook om een deel van 's Gravendeel tot aan de Krimpenerwaard, Molenwaard, Giessenlanden en Werkendam (zie bijgevoegde kaart). Het gebied is door deskundigen opgesplitst in drie zones met een min of meer gelijke bodemkwaliteit.De tijdelijke handreiking die nu actief is, geldt voor dat gebied. Daarin staat ook dat het onder meer mogelijk is om de met PFOA vervuilde grond op te slaan in een tijdelijk depot op de herkomstlocatie of in een depot elders in de zone met naar verwachting een gelijke of sterkere mate van verontreiniging. In de aanvullende onderzoeken wordt GenX wel meegenomen, maar gezien de looptijd van deze tijdelijke regels is het niet nodig om apart beleid voor deze stof te maken, zo is te lezen in de handreiking van de Omgevingsdienst. Ook bij bodemonderzoek voor een bouwvergunning moet de grond en het grondwater onderzocht worden op PFOA. Aan de ene kant omdat er bij bouwwerkzaamheden bijna altijd grond vrijkomt dat op een andere plek wordt hergebruikt, maar ook omdat PFOA als verdachte stof wordt opgenomen in het analysepakket van het onderzoek. Ook hiervoor geldt dat er vooralsnog geen noodzaak is om ook op GenX te onderzoeken.