Ondernemers Kerkbuurt: 'Eigen plan, geen dictaat'

SLIEDRECHT Ondernemersvereniging Kerkbuurt (OVK) heeft haar eigen ideeën over het levensvatbaar houden/maken en verfraaien van de winkelstraat in het centrum van Sliedrecht. Die komen naar voren in het plan van aanpak dat donderdag 10 maart naar het gemeentebestuur en de fracties in de gemeenteraad is verstuurd. ,,In tegenstelling tot het gemeentelijke plan stellen we geen eenmalige maatregelen voor", legt Anne de Vries uit. ,,We smeren het uit over vier jaar zodat de Kerkbuurt elk jaar nieuwe impulsen krijgt. Je moet een sfeerbeleving creëren."

Door Erik de Bruin

Dat de ondernemersvereniging er anders tegenaan kijkt, was in september vorig jaar al gebleken. De Vries, de toen nog redelijk kersverse voorzitter, sprak zich ten overstaan van de politieke partijen in felle bewoordingen uit tegen het raadsvoorstel. Hij was net op tijd. ,,Hadden we niet ingesproken en kritiek geuit dan had de raad ingestemd en was het oostelijke deel op de schop gegaan. Met alle gevolgen vandien." Hij doelt op het autotoegankelijk maken tot de Waterkeringweg. ,,Traffic aldaar zou het hele centrum versterken, zo werd gedacht. Wij hebben dat idee, wat in onze ogen fictie is, van tafel geveegd. Dat er een sterfhuisconstructie ontstaat voor de winkels in de Kerkbuurt-Oost is waarschijnlijker. Met als bijkomend effect een verarming van het deel dat overblijft. Minder branchering terwijl je juist het tegenovergestelde wilt. Wij gaan niet verhuizen. Je offert niet vastgoed op. Zeker niet als je op een plek zit waarvan je weet dat de winkel goed loopt." De Vries, eigenaar van een verf- en behangzaak, spreekt in dit geval namens zichzelf en de andere winkeliers Klein en Vermaas, die naast hun eigen zaak nog meer vastgoed bezitten. ,,Maar ook Kom Aan Tafel, die huurt, wil niet verhuizen. Stel dat zij weggaat dan verdwijnt eenderde van de horeca op de Kerkbuurt terwijl de gemeente, ik zeg het nog maar een keer, juist het tegenovergestelde wil. Wij ook. Er zijn écht wel dingen waar we hetzelfde over denken. We willen heel graag met de gemeente optrekken. Wat we voorstellen, is geen dictaat. Er liggen nu twee plannen: één van de gemeente en één van de winkeliers. Laten we daar nu eens samen naar kijken en bepalen met welke ideeën we aan de slag willen."

'Oud zeer'

Die gezamenlijke planvorming hoeft wat hem betreft pas aan het einde van het jaar rond te zijn. ,,We stellen voor om daar de tijd voor te nemen. Laten we eerst eens om de tafel gaan en oud zeer wegwerken." De Vries verbaast zich erover dat de gemeente in de afgelopen maanden na het politieke besluit in oktober nog geen contact heeft gezocht. ,,Dat vinden we vreemd. De wethouder (Len van Rekom, red.) had immers dankzij een aangenomen amendement van PRO Sliedrecht de opdracht gekregen in gesprek te gaan en consensus te bereiken. Het enige dat we van de gemeente hebben gehoord is dat er een nieuwe projectleider is. Die heeft ons vorige week per e-mail benaderd. Op 6 april gaat het bestuur met hem in gesprek." ,,Of we niet hadden moeten wachten met het bekendmaken van ons plan? Nee, laat het maar duidelijk zijn. We zetten enkel onze ideeën uiteen. Daarna zoeken we het samen met hem en met de gemeente uit."

Ledenvergaderingen

Hij vervolgt: ,,Ik denk ook niet dat het een verrassing is. We hadden in de raadszaal al gevraagd om tot maart de ruimte te krijgen om een eigen plan te maken. De CDA-fractie haakte daar door middel van een amendement op in, maar dat werd onvoldoende gesteund. Uiteindelijk is het toch zo uitgepakt. Dat de gemeente geen contact zocht, kwam ons eerlijk gezegd wel goed uit." De op krachten gekomen ondernemersvereniging (ten tijde van de gemeentelijke planvorming was het bestuur net nieuw leven ingeblazen) kwam meerdere keren bij elkaar en hield twee ledenvergaderingen. Bij de laatste, op 27 januari, werd, zo is te lezen, unaniem ingestemd met het meerjarenplan dat aan de gemeente zou worden gepresenteerd. ,,35 van de 42 leden waren aanwezig. Zij zeiden allemaal Ja. Ik denk dat de gemeente blij moet zijn dat we weer actief zijn en dat we de moeite hebben genomen een plan te schrijven." Sfeerbeleving is volgens hem het toverwoord. 'Span een draad over de daken waar je decoraties en, in de winter, lichtjes aan kan hangen, haal via Sliedrecht Bruist cultuur naar de Kerkbuurt, plaats entreepoorten, kleed de etalages van leegstaande winkels aan', dat is onder andere wat de winkeliers zelf opperen. ,,Leegstaande panden zou je kunnen bestickeren met het logo van de winkel of het soort winkel dat daar zou kunnen passen. Je kunt dan peilen hoe het publiek daarop reageert."

Verkeerspoller

Onderaan het plan staat De Nieuwe Winkel Straat als bronvermelding. De Vries: ,,Dat is een concept van de Rabobank waarover we in oktober informatie hebben ontvangen. We hebben gevraagd of ze hun plan nog terugzien in ons plan. Die vraag werd positief beantwoord. Ondanks het feit dat we de winkelstraat minder inkorten. We willen de verkeerspoller, die nu bij de kruising met de P.C. Hooftlaan staat om de Kerkbuurt te blokkeren voor automobilisten, niet naar de Waterkeringweg verplaatsen, maar halverwege neerzetten. Ter hoogte van Vermaas en Medusa, waar het winkelgebied begint."

'Blij met initiatief'

Gevraagd naar een reactie laat de gemeente weten blij te zijn met het getoonde initiatief. ,,We zijn benieuwd naar de toelichting op de plannen en gaan daarover het gesprek aan met de ondernemersvereniging", aldus voorlichter Rico den Boer. ,,Binnenkort staat een overleg gepland. Daar is vanuit de gemeente ook de nieuwe projectleider bij aanwezig." Dit is Kees de Jongh, die voorheen projectmanager was bij Tablis Wonen.