Ondernemersvereniging Kerkbuurt trekt haar eigen plan

SLIEDRECHT Ondernemersvereniging Kerkbuurt heeft een eigen plan van aanpak gemaakt voor het levensvatbaar houden van de winkelstraat. Een voornaam verschil met het gemeentelijke plan is dat maar een deel van de Kerkbuurt-Oost autotoegankelijk wordt gemaakt. ,,We willen de poller, die nu bij de kruising met de P.C. Hooftlaan staat, niet naar de Waterkeringweg verplaatsen, zoals het gemeentebestuur voorstelt, maar naar het begin van het winkelgedeelte. Dat wil zeggen ter hoogte van Medusa en Vermaas", aldus voorzitter Anne de Vries.

In de brief die afgelopen donderdag naar het college, de gemeenteraadsfracties en de winkeliers is verstuurd staat dat er anders een sterfhuisconstructie ontstaat voor de winkels waar auto's langs mogen rijden. Die kritische noot wekt geen verbazing. De Vries had zich in het najaar van 2015 in dezelfde bewoordingen uitgelaten. Hij vond gehoor bij de gemeenteraad. Tijdens de besluitvormende vergadering stemde een meerderheid in met het amendement van PRO Sliedrecht om de 180.000 euro voor het autotoegankelijk maken van het oostelijke deel te parkeren. Wethouder Len van Rekom kreeg de opdracht mee in gesprek te gaan met het nieuwe bestuur en consensus te bereiken. Het winkeliersplan komt daar niet uit voort. Het komt uitsluitend uit de koker van de ondernemersvereniging, die ook andere ideeën heeft over het verfraaien van de Kerkbuurt. ,,Het college stelt banieren, bankjes en bomen voor, wij hebben een andere kijk. Wat we willen past binnen het financiële plaatje dat B&W aan de raad voorschotelde (240.000 euro, red.) en wordt onderschreven door medewerkers van Rabobank Merwestroom die zich met 'de nieuwe winkelstraat' bezighouden. Een landelijk concept."

In de papieren krant die deze week verschijnt weidt hij uit over het plan. Het Kompas zal ook wethouder Van Rekom om een reactie vragen.