Ruime voldoende voor openbaar onderwijs in Sliedrecht

SLIEDRECHT / PAPENDRECHT Openbaar Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (OPOPS) krijgt ruime voldoende van Onderwijsinspectie en is klaar voor de toekomst.

Onlangs heeft de Onderwijsinspectie bij OPOPS kunnen constateren dat de stichting er goed voor staat en weer aan alle eisen die gesteld worden voldoet. De stichting verzorgt primair onderwijs op negen openbare basisscholen in Papendrecht en Sliedrecht. Interim bestuursmanager Jan Paul ten Brink en Joke Reuwer, voorzitter van het toezichthoudend bestuur en beoogd voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht, kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan herstel en verbetering. De inspectie schrijft daarover: ,,Het bestuur heeft samen met het (gedeeltelijk nieuwe) directieberaad slagkracht aan de dag gelegd en heeft in relatief korte tijd flinke veranderingen en verbeteringen op bestuursniveau doorgevoerd. Door goed te overleggen, door transparant te zijn en door besluitvaardig optreden, zitten alle gremia op één lijn en is er breed draagvlak voor de ingezette herstelmaatregelen, zowel op bestuurs-als op schoolniveau."

Joke Reuwer over de uitkomsten van het inspectieonderzoek: ,,Een prachtig en krachtig resultaat dat vertrouwen biedt voor de toekomst. Waarbij de professionele en constructieve samenwerking binnen het directieteam voor de inspectie het vertrouwen gaf dat OPOPS de ontwikkelingen zal continueren. Hulde voor iedereen!"

Alle negen scholen van OPOPS hebben inmiddels een eigen directeur gekregen. Per 1 januari 2020 kiest de stichting daarnaast voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model, waarbij bestuur en toezicht worden gescheiden. De bestuurder is dan eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en de Raad van Toezicht ziet daar op toe. Vóór de zomer zijn leden voor de nieuwe Raad van Toezicht geworven, binnenkort gaat de stichting op zoek naar een nieuwe bestuurder.

De stichting heeft het afgelopen jaar de financiële huishouding op orde gebracht. Alle scholen lopen daarbij inmiddels weer helemaal in de pas. Ten Brink daarover: ,,De scholen die het meest buiten de lijnen kleurden, hebben moeten inleveren. Op de Viermaster heeft dat er bijvoorbeeld toe geleid dat de school het uit de hand gelopen extra aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid helaas heeft moeten normaliseren. Niet iedereen was daar blij mee, maar je kunt niet structureel boven je stand leven!"

Alle OPOPS-scholen bieden kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen die de scholen bezoeken. Er is op iedere school extra aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid. En ook voor de leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben, is extra aandacht en zorg. Ten Brink en Reuwer zijn het hierover eens: ,,Onze tweehonderd enthousiaste juffen en meesters staan iedere dag klaar om het beste onderwijs te verzorgen aan de 2000 leerlingen die onze scholen bezoeken! Wij verwachten dat het openbaar onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht verder zal groeien."