• Suzanne Heikoop | She Fotografie

'Onderzoek coöperatie'

SLIEDRECHT Het college gaat de mogelijkheden voor een Sliedrechtse Energie Coöperatie onderzoeken. Een motie van de SGP-ChristenUnie en het CDA met de oproep dit te gaan doen, werd dinsdagavond gesteund door een grote meerderheid van de raad die voor het laatst in deze samenstelling bijeen kwam.

door Simon Fousert

Met de coöperatie hopen de fracties de samenwerking rondom de energietransitie te stimuleren en te versnellen. Alleen PRO Sliedrecht stemde niet in met het verzoek van de indieners. Timo Pauw vond het gezien de procedure geen logische stap, omdat in het raadsvoorstel met betrekking tot de plannen voor duurzaamheid in de periode 2018-2022, staat dat de uitvoering van deze voornemens overgelaten werd aan de nieuwe raad. Voor andere fracties echter geen reden om niet in te stemmen met het idee.

Er is nu afgesproken dat het college voor 1 augustus van dit jaar met de resultaten van het onderzoek komt. Daarin zijn ook financiële scenario's opgenomen. Ook zal er uitgebreid aandacht zijn voor de vraag of de gemeente een actieve rol moet spelen bij de oprichting van zo'n coöperatie en of dit de energietransitie gaat versnellen. Ook willen de fracties weten wat er naast een coöperatie nog meer voor juridische vormen mogelijk zijn, wat de risico's, kosten en baten zijn.

Cees Paas SGP-ChristenUnie) benadrukte dat alle initiatieven die binnen en buiten de Drechtsteden bij de coöperatie te willen betrekken. ,,Opnieuw het wiel uitvinden is ook energieverspilling."

Wethouder Aldrik Dijkstra reageerde positief op het voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken. Hij zei ook het materialenpaspoort, dat duidelijk maakt welke materialen bij de bouw gebruikt worden, mee te nemen in de duurzaamheidsplannen voor de komende jaren.

Raadslid Vincent Prins vroeg hem dit al in Sliedrecht toe te passen, alvast vooruitlopend op (mogelijk) landelijk beleid.