• Erik de Bruin

'Ontmoetende' scholen denken na over samenwerking

SLIEDRECHT Een moderne, ruime jas. Dat is, zo blijkt tijdens een rondleiding, een passende omschrijving van de net gerealiseerde Brede School in Baanhoek-West. Maar wel één die comfortabel aanvoelt. Vrijdag wordt de officiële opening gevierd. De drie directeuren kunnen hun geluk niet op en zien kansen in het feit dat ze samen één gebouw betrekken.

De Anne de Vriesschool, Bleyburgh, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, die niet alleen uit Sliedrecht, maar uit de hele regio komen, en Eigenwijs Kinderopvang ... dat zijn de bewoners van het splinternieuwe schoolgebouw dat het afgelopen jaar uit de grond is gestampt en op 22 augustus, bij aanvang van het schooljaar, haar deuren opende. Aan drie verschillende zijdes stromen de leerlingen elke morgen binnen. Ze hebben niet alleen hun eigen lokalen, wat voor zich spreekt, maar ook hun eigen plein. Het speellokaal in het midden van het gebouw wordt wel gedeeld. ,,Dat gaat prima", vertelt Jan Willem van Andel van Anne de Vries. ,,In het begin zoek je nog een beetje je eigen weg en moet je ook wennen, maar stiekem maak je al contact met elkaar en begin je al zachtjes over een inhoudelijke visie te praten. Zover is het nog niet. Eerst gewoon maar eens ontmoeten, maar langzaamaan gaat ontmoeting wel over in samenwerking. Althans, dat beogen we." Ton Munnik knikt. ,,Bij elkaar zitten heeft duidelijk voordelen. Wij bieden onze leerlingen speciaal en op maat gesneden onderwijs aan op verschillende leerniveaus. Het zou prachtig zijn als een kind dat het goed doet een keer kan oversteken waardoor je hem of haar extra kansen biedt."

GROEIPOTENTIE Met nog 'maar' 75 leerlingen zou je de lessen die Anne de Vries geeft ook 'op maat gesneden' kunnen noemen. 5 en 6, de twee hoogste groepen, bestaan uit 'slechts' vijftien scholieren. Dat er al wel 33 kleuters zijn, laat echter zien dat de school veel groeipotentie heeft. Van Andel gaat uit van circa 25 nieuwe leerlingen per jaar. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het binnen een aantal jaren een volwaardige school is. Nu hadden we al meer kinderen kunnen hebben. Kinderen uit de wijk die al een aantal jaren naar de Prickwaert gaan, waar onze hoofdlocatie is gevestigd, hebben we echter de keuze gelaten. Dat de meeste van hen liever daar blijven, is logisch en dat vonden we ook prima." De positieve verwachtingen zijn gebaseerd op het feit dat Baanhoek-West nog lang niet is volgebouwd en nu al een wijk is met veel jonge stellen en gezinnen. ,,Kijk maar eens naar alle ooievaarborden", lacht Eigenwijs-directeur Harold Verloop, die automatisch aansloot toen de Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht - de, tussen aanhalingstekens, baas van Anne de Vries - begin 2014 haar Ja-woord gaf aan de nieuwbouwplannen. ,,Waar zij gaat, gaan wij ook. Zo simpel is het eigenlijk, dat is contractueel zo afgesproken (in elke VCOS-school bieden we opvang), maar natuurlijk ben ik hier heel blij mee. In de Prickwaert zitten we nokvol terwijl we gezien de belangstelling van ouders nog gemakkelijk zouden kunnen groeien."

WIJKFUNCTIE In de nieuwe, brede school is volop ruimte voor het totaalpakket: kinderopvang, peuteropvang (de nieuwe benaming van een peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Wie door de school loopt, merkt al snel dat geen van de gebruikers om ruimte verlegen zit. Ze waren alledrie bouwheer en hebben hun deel van het gebouw naar eigen wens kunnen inrichten. Boven kunnen ze nog volop groeien in het te ruime (maar aangename) jasje dat de school nu nog is. Het speellokaal is een gedeelde voorziening (hier vinden onder andere de gymlesssen plaats) en dat geldt ook voor het kookcafé, dat, als het aan Van Andel ligt, ook een wijkfunctie krijgt. Sowieso overhandigt hij graag de sleutel aan buurtbewoners die maatschappelijke activiteiten willen opzetten. ,,Er is een buurtvereniging in oprichting. Daar hebben we gesprekken mee gevoerd."

VOORGESCHIEDENIS Munnik spreekt van een soepel proces. ,,Vanaf het eerste moment dat we met alle partijen aan de tafel zaten, is het naar mijn beleving vlot verlopen. We hadden onze wensen geuit richting de gemeente en die zijn ook ingewilligd." Bleyburgh, aan de Maaslaan in een verouderd pand verblijvend, opperde een splitsing tussen speciaal (voor kinderen tot 12 jaar) en voortgezet speciaal onderwijs (vanaf 12 jaar). Een verhuizing naar het Griendencollege aan de Kamerlingh Onneslaan, dat in haar eentje in een te groot gebouw zat, bood uitkomst. De basisschoolleerlingen bleven zitten, maar niet voor lang. Inmiddels was er in de gemeenteraad immers al lang en breed een klap gegeven op het collegevoorstel om in Baanhoek-West een Brede School te realiseren en was ook de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure doorlopen en waren de bouwplannen uitgewerkt. ,,In de gemeentebegroting was geld gereserveerd voor renovatie. Die middelen konden we inzetten voor nieuwbouw", legt wethouder Hans Tanis uit. Binnen zijn portefeuille kon hij verbinding leggen tussen het Griendencollege en het project 'Brede School Baanhoek-West', waar nog een belangstellende voor gevonden diende te worden. Het reformatorisch en openbaar onderwijs binnen de gemeente waren immers afgehaakt. Het christelijk onderwijs had nog wel interesse, zo ook de onderwijspartij in Sliedrecht waar nog niet mee was gesproken en voor wie het feit dat de wijk nog lang niet is volgroeid (er hadden, zo was de prognose voor de woningbouwcrisis, nu bijna drie keer zoveel woningen moeten staan) geen dilemma zou zijn vanwege de kleinschaligheid en regiofunctie van de school. Wat er tot stand is gekomen, noemt de wethouder een mooie, veelbelovende combinatie. ,,Waar ik best wel wat van verwacht, zonder de scholen geforceerd iets op te leggen. Op het Griendencollege heeft eind vorig schooljaar een Bleyburgh-leerling zijn vmbo-diploma behaald. Een hartstikke leuk voorbeeld van de synergie die kan ontstaan als je in één gebouw zit en elkaar regelmatig ontmoet." Tanis zegt ook trots te zijn: ,,Het is écht niet zo gebruikelijk dat er in deze tijd nieuwe scholen worden gebouwd. In Sliedrecht krijgen we dat toch maar mooi voor elkaar. Niet alleen deze brede school, maar ook het gebouw dat twee jaar geleden in de Prickwaert is gerealiseerd (waarin Anne de Vries en Roald Dahl zijn gehuisvest, red.) is daar een een voorbeeld van. Het onderwijs in onze gemeente is gesteld voor de toekomst."