Ontwikkeling op de Driehoek

SLIEDRECHT Op de Driehoek worden, zo twitterde de gemeente, heikikkers gevangen om ze te herplaatsen naar nieuw gebied. ,,Dit is nodig voor de ontwikkeling tot bedrijventerrein."

Dat het stuk grond langs de snelweg, aan de westelijke zijde van het dorp, deze bestemming heeft, is bekend. Hoeveel vierkante meter er al is verkocht, vertelt de gemeente niet. ,,We kunnen niet meer zeggen dan dat we in gesprek zijn met geïnteresseerde partijen", aldus een woordvoerder, die er desgevraagd aan toevoegt dat er geen sprake is van vertraging doordat bijvoorbeeld natuurorganisaties zich verzetten.

Het 'nieuws' over de Driehoek roept de vraag op hoe het zit met de beoogde ontwikkeling van Stationspark III. Ook langs de A15, maar dan centraler. Pas als dit project haalbaar blijkt (is er genoeg belangstelling van ondernemers om zich daar te vestigen?) zou ook het Recreatief Knooppunt van de grond kunnen komen. Bij Baanhoek-West, recht tegenover de Driehoek, ligt ook bedrijvengrond. Daar gaat de ambulancepost heen die nu nog in Papendrecht zit.