• Burgemeester Bram van Hemmen met potlood achter het oor, tijdens de herdenking bij het monument aan de Stationsweg.

    Richard van Hoek

Ook Sliedrecht staat stil bij aanslag Parijs

SLIEDRECHT - Bij het oorlogsmonument aan de Stationsweg stond ook Sliedrecht donderdag om 18.00 uur stil bij de aanslag van woensdag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Ruim 150 mensen waren aanwezig, waaronder ook de Sliedrechtse politie, de lokale pers, vertegenwoordigers van de Sliedrechtse moskee, synagoge en kerken. Burgemeester Bram van Hemmen hield een toespraak die hieronder integraal te lezen is. Na een minuut stilte droeg Petra M. Heerenwaaijer een gedicht voor, speciaal door haar voor de gelegenheid geschreven. Ook dit gedicht is hieronder te lezen.Tot slot legden de aanwezigen bij het monument potloden en pamfletten met 'Je Suis Charlie' neer. Na afloop trok het gezelschap naar het het restaurant van Overslydrecht om na te praten met een kopje koffie.Burgemeester Van Hemmen ging vervolgens voor een tweede koffieronde naar de Ulu Moskee om met het bestuur te praten. De imam heeft vrijdag voor zijn gemeenschap een preek gehouden waarin hij zijn afkeur uitsprak over het geweld in Frankrijk.De bijeenkomst donderdagavond aan de Stationsweg was met spoed georganiseerd door de gemeente en mede mogelijk gemaakt door de belangeloze steun van Overslydrecht (stelde restaurant ter beschikking), uitvaartonderneming De Drechtstreek (verzorgde het geluid) en CJMV (bood een alternatief onderkomen aan).Dames en heren,Hartelijk dank dat u hier bent, om samen te staan voor dat wat er echt toe doet.Toen ik gisteravond thuiskwam en het journaal bekeek, snapte ik niet wat ik voelde. Verbaasd, boos, geschokt? Ik weet het niet. Ik voelde me geraakt, en op een gevoelige plek. Waarom weet ik niet echt. Als men het me vraagt zeg ik maar dat humor voor mij zo dierbaar is. Dierbaar omdat het zorgt voor blije gezichten. Dierbaar omdat het zorgt voor relativering. Dierbaar omdat het zorgt voor het begrijpen en herkennen van situaties. Kortom ze kwamen aan mij.En humor is belangrijk in deze tijd. In deze tijd waar tenen langer en de lontjes korter zijn, is dan het gebrek aan relativering niet een belangrijke oorzaak? Alles lijkt tegenwoordig groots en alles meeslepend, als het maar negatief is.En in deze tijd waar veel nieuwe mensen, nieuwe culturen en nieuwe buren komen. Is dan het ontspannende grapje, niet een prachtig middel om elkaar te beginnen te leren kennen?Is dit dan geen aanval op onze vrijheid? Ja natuurlijk, maar als we antwoorden met humor dan zal onze vrijheid zeker winnen. Als we antwoorden met oorlogstaal, dan zullen we onze vrijheid in ieder geval beperken.Gisteren werden volgens mij drie fundamentele vrijheden aangevallen.- de vrijheid van meningsuiting- persvrijheid- vrijheid van godsdienst.Drie belangrijke pijlers van de westerse samenleving, die ons dierbaar is. En al die vrijheden zijn niet absoluut, de een is niet belangrijker dan de ander. Hoe hard sommigen dat ook roepen. Volgens mij betekent vrijheid zonder grenzen, dat er elders onvrijheid ontstaat.Ik ben een fan van de grote socioloog Norbert Elias, die het proces tot beschaving onderzocht en beschreven heeft. Hij beschreef dat de beschaving een ingebakken begrenzing heeft. In mijn woorden: mijn vrijheid houdt op, waar ik de vrijheid van een ander ga beperken. Noem het fatsoen, noem het respect, noem het wijsheid. Een samenleving kan alleen functioneren als we deze grenzen respecteren.Ik vond en vind de grappen van Charlie Hebdo meestal niet echt leuk. Net zoals ik Theo Maassen niet leuk vind, als hij een sexueel getinte dialoog aangaat met een crucifix. Maar die humor beperkt mijn vrijheid niet, omdat ik besluit de tv uit te zetten. Net zoals de extremistische kneuters die gisteren de aanslag pleegden, kunnen besluiten het blad niet te lezen of kopen.Ik begrijp dat moslims zich gekwetst zullen voelen. Ook joden, christenen en ongelovigen zullen zich wel eens gekwetst voelen. Ik vraag respect van de grappenmakers om mijn grenzen te respecteren.Zo geldt het ook voor de drie vrijheden. Niet alles wat gezegd kan worden, hoeft gezegd te worden. Niet met alles wat in de krant staat hoef je het eens te zijn. En ik hoef niet te geloven in jouw god of levensbeschouwing. Daar zijn grenzen in te bewaken en dat heet samen leven. En dat heeft gezorgd voor onze prachtige samenleving. De grensbewaking heeft een rechtsstaat en fatsoen. De bewaking mag nooit plaatsvinden met kalasjnikovs.Gisteren was een aanval op onze vrijheid, op onze wijze van samenleven en op u en mij. Men ging een grens over, die we zorgvuldig moeten bewaken. En dat doen we niet met oorlogstaal of minder vrijheid. Dat doen we zoals we nu hier zijn: zonder angst, zonder schroom, schouder aan schouder. Staan voor wat van ons is!Ik wil graag afsluiten met een citaat van Norbert Elias, die dit als volgt samenvat:Ik wens u allen het aangenaamste leven dat iemand kan hebben, zonder de waardigheid van anderen en jezelf te schaden.Dank u wel.ik begin kleinklein en kwetsbaarmet alleeneen vel papieren een potloodik begin kleinmet in mijn hart wat ik geloofen vertrouw op wiemijn overtuiging niet deeltmaar op wie ik bouwen kanwant ook hijbegint kleinklein en kwetsbaaren de veiligheid die ik zaaiis de veiligheiddie ik oogstwant de veiligheiddie hij zaaitis de veiligheiddie ik geef ik beginklein en kwetsbaarmet alleen een vel papieren een potlood universeelin goed vertrouwenen ik lach om ik lach meten leer vanwie mij wijzen op mijn falenop mijn anders zijn  ik beginvandaagen ik reik mijn handin goed vertrouwenwant dat iswat ik geefwant dat iswat ik geloofen voel me daarin groots en sterk