• Links de bezinkingsvijver, rechts de drie tanks met koolstof om het afvalwater te zuiveren.

    Jan Wieman
  • Open Poortdagen bij Chemours.

    Jan Wieman
  • Kinderen vermaken zich met het maken van slijm.

    Jan Wieman

Open Poortdagen bij Chemours en Dupont

DORDRECHT Ruim 2100 mensen passeerden de toegangscontrole tijdens Open Poortdagen van Chemours en DuPont in Dordrecht op 20, 21 en 22 april. De bedrijven zetten de poort open voor omwonenden uit omliggende gemeenten en andere belangstellenden. ,,We hebben de mensen die zich aangemeld hebben wel min of meer gescreend", zegt een medewerker van Chemours, ,,want we zijn een kwetsbaar bedrijf en je wilt niet iedereen binnen hebben in deze tijd."

In de grote tent staan een aantal stands waar de bedrijven, met in totaal 850 medewerkers, laten zien welke producten worden gebruikt in het dagelijks leven van mensen en in een aantal bedrijven en industrieën. Het gebruik van Teflon, een product van Chemours, in het dagelijks leven is zo normaal dat we het ons nauwelijks realiseren. Het zit in de antiaanbaklaag in pannen, sportkleding, de tapes, de ruitenwissers, kabels en lakbescherming van auto's etc.

Een medewerker van DuPont vertelt uitgebreid hoe Delrin wordt geproduceerd en waar het al meer dan 50 jaar allemaal in wordt toegepast: onder andere als onderdelen van insulinepennen, veiligheidsgordels, luidsprekers, maar ook ritssluitingen, plectrums en complete transportbanden. Kinderen hebben toegang vanaf 6 jaar en zijn bezig met het maken van slijm en het op een speciale manier kleuren van platen, volwassenen laten zich voorlichten over de toepassingen van de materialen en de werkwijzen in de bedrijven. Ook zijn een aantal contractors aanwezig in de tent. Politie en brandweer zijn nadrukkelijk aanwezig in en buiten de tent.

De bezoekers kunnen met een treintje over het terrein worden vervoerd om op die manier de bedrijven te bezichtigen en kennis te maken met de diverse onderdelen ervan. Onderweg wordt enkele keren gestopt om hen via een kort voorlichtingsfilmpje en door deskundigen uitleg te geven over bepaalde gebieden en werkwijzen. Waterzuivering en stoom zijn daarbij de belangrijkste onderwerpen.

OMWONENDEN EN MILIEU Door de bedrijven wordt de nadruk gelegd op hoe die producten gemaakt worden met zorg voor de omwonenden en het milieu. Want dat laatste is wel een belangrijk item sinds de grote ophef die is ontstaan rondom de kwesties PFOA en Gen X. In de tent is ook de Burenraad present. 'Zij bestaat uit betrokken omwonenden uit Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht en een onafhankelijk voorzitter. De raad heeft als primaire taak om de relatie tussen de bedrijven en de lokale samenleving te versterken en stimuleert tot een tijdige transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit de bedrijven', zo staat op hun site. Jans Sieben van 'moestuin de Terp' is aanwezig in de tent en wordt naar voren geschoven als woordvoerder namens de Burenraad. Hij vertelt: ,,Wij hebben het idee dat de bedrijven nu goed bezig zijn met het milieu en de zorg voor de omwonenden, dat ze echt geleerd hebben. We hebben regelmatig overleg en ze geven tekst en uitleg over wat ze doen en welke maatregelen ze nemen voor het milieu en ze geven antwoord op al onze vragen. In onze raad zitten mensen uit diverse gemeenten en die verstand hebben op allerlei terreinen chemie, rechten, milieu enzovoort, dus we laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. We zijn er nog niet maar volgens ons zijn we op de goede weg, de tijd zal het leren." Een andere stand is van de stichting Buitenzinnig onder andere bekend van het Voedselbos en de Permacultuur, de bedrijven ondersteunen de stichting materieel en immaterieel.

WATER EN STOOM Jeroen Bruning, woordvoerder namens Chemours, laat zien hoe in drie grote opslagtanks gevuld met koolstof het afvalwater wordt gezuiverd van Gen X nadat het eerst al via allerlei schoonmaakprocessen via een bezinkingsvijver is terecht gekomen. Hij legt uit: ,,We zijn hier in juni 2017 mee begonnen en in september 2017 was het Gen X gehalte al met 50 procent verminderd. Onafhankelijke instanties en bedrijven houden dit nauwlettend in de gaten. We hebben het vermoeden dat ook het PFOA, dat nog steeds ergens in de systemen zit maar dat al jaren niet meer gebruikt wordt, via de koolstof ook uit het water zal verdwijnen. De koolstof wordt regelmatig uit de tanks verwijderd en verbrand. Het water wordt op deze manier voor 99,99 procent gezuiverd. "

Chemours en DuPont blijken belangrijke afnemers te zijn van de restwarmte van de wat verderop langs Baanhoekweg gelegen Huisvuilcentrale (HVC). Er loopt sinds 2013 een rechtstreekse stoomleiding tussen de beide bedrijven. Door hier gebruik van te maken wordt ruim 60.00 ton minder CO2 uitgestoten en zo besparen de chemiebedrijven 45 miljoen euro. Ook de stad Dordrecht profiteert van de restwarmte van HVC, ongeveer 10.000 huishouden worden via stoom van verwarming voorzien. Op de vraag of de gemeente Sliedrecht ook van de restwarmte zou kunnen profiteren voor de nieuwe woningen in Staatsliedenbuurt antwoordden Bruning en de deskundige dat dit een zaak is van de gemeente. ,,Hiervoor zal toch een aparte leiding moeten worden aangelegd en er zullen allerlei voorzieningen moeten worden getroffen. Het is de vraag of dit gezien de kosten een haalbare zaak is."