• VVN

Opfriscursus rijvaardigheid voor senioren

SLIEDRECHT Veilig Verkeer Nederland houdt op 24 april in De Lockhorst, samen met de gemeente Sliedrecht en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden een 'Opfriscursus Rijvaardigheid'. Voor verkeersdeelnemers wordt deelname aan het verkeer steeds ingewikkelder. Dit heeft verschillende redenen zoals de toenemende drukte in het verkeer; de invoering van nieuwe verkeersregels en ook de vermindering van lichamelijke functies, zoals gezichts-, gehoor-, reactie- en concentratievermogen. Het doel van deze cursus is senioren zo lang mogelijk veilig en mobiel houden in het verkeer.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen zoals 'het nieuwe rijden' krijgen volop de aandacht. Bovendien wordt een ogen-, gehoor- en een reactietest afgenomen door ervaren specialisten op hun eigen vakgebied.

Met een speciaal opgeleide ritbegeleider maken deelnemers in hun eigen auto of brommobiel een rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop van de rit krijgen zij een ritverslag met persoonlijke adviezen waarmee zij de (vaak ongemerkt) ingeslopen fouten in rijgedrag en routine kunnen verbeteren.

Aan het einde van de cursus ontvangen deelnemers een bewijs van deelname en een naslagwerk zodat ze de theorie en de persoonlijke adviezen nog eens kunt nalezen. Voor alle duidelijkheid: deze rijtest is géén examen en niet verplicht. Deze cursus heeft géén gevolgen voor de geldigheid van het rijbewijs.

Iedere belangstellende, ouder dan 65 jaar, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, auto of brommobiel en woonachtig is in Sliedrecht. Deze uitnodiging geldt ook voor een (eventuele) partner met een leeftijd van 65 jaar en ouder.

Aanmelden kan tot 17 april bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184 – 68 53 17. Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestigingsbrief. De eigen bijdrage is 15 euro, die betaald moet worden bij aanvang van de cursus.