• Gemeente Sliedrecht

Overdracht Cross-line monument Albrechtplein

SLIEDRECHT Woensdag 12 april vindt de 32e officiële overdracht plaats van het Cross-line monument op het Albrechtplein. De Henri Dunantschool draagt dan officieel de adoptie van het oorlogsmonument over aan de volgende groep van deze school.

Met de adoptie is het de bedoeling dat leerlingen vertrouwd raken met de ontstaansgeschiedenis van het monument en hen te leren begrijpen waarom 'hij of zij' bereid was zijn of haar leven voor het verkrijgen van vrijheid in de waagschaal te stellen. Ook wordt op deze manier meer inzicht gegeven in het begrip 'vrijheid' en de historische en hedendaagse ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor de fundamentele waarden van ons democratisch systeem. De adoptietaak loopt één jaar, waarna de taak weer wordt overgedragen aan de volgende groep van de school.

Het monument is geplaatst om het werk van de Sliedrechtse crossers en de verzetsgroepen, die de vijandige linies vice versa doorkruisten ten behoeve van informatie en diensten tijdens de Duitse bezetting, in levende herinnering te bewaren. De crossline heeft een belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Er was in de jaren '44''45 een route tussen Sliedrecht en Lage Zwaluwe, waarlangs mensen, medicijnen en informatie werden vervoerd. De crossers voeren met kano's en roeiboten onder het oog van de Duitsers en waagden hun leven voor de vrijheid van ons land. Het plein waarop het monument staat, het Albrechtplein, is genoemd naar de illegale verzetsgroep 'Albrecht' waarvan het crossingswerk 1944/45 tussen bezet en bevrijd gebied deel uitmaakte. De organisatie is in handen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De kunstenaar is Hans Bayens.

PROGRAMMA Op het gemeentehuis heet burgemeester Bram van Hemmen iedereen welkom en houdt een korte toespraak. Kinderen uit groep 7 en 8 van de Henri Dunantschool dragen daarna hun zelfgeschreven gedichten voor. Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar het Cross-line monument aan het Albrechtplein, iedereen is bij dit gedeelte van harte welkom.